خبرگزاری علم و فناوری

انتصاب جدید در دانشگاه آزاد اسلامی ایلام :

رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام معرفی شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری استان ایلام ، در طی آیینی با حضور رئیس محترم دانشگاه، معاون آموزش، مدیرکل حوزه ریاست،وهمچنین اساتید و کارکنان دانشکده برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر اعتمادی مقدم از اعضای هیات علمی واحد ایلام بعنوان رئیس دانشکده علوم انسانی واحد ایلام معرفی گردید.

همچنین در این آیین دکتر میرزایی حیدری ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام از خدمات رئیس و معاون سابق دانشکده تشکر نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان انتشار: شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۳:۳۷

شناسه خبر: 77517

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب