سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان گفت؛

سه خطر برنامه تحول راهبردی دانشگاه صنعتی اصفهان را تهدید می کند

سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به این که آرامش و رضایتی فراگیر و برنامه تحول راهبردی دانشگاه دو مورد از دستاوردهای بی شمار، مهم و گران سنگ مدیریت دكتر سيد محمود مدرس هاشمی است، گفت: سه خطر برنامه تحول راهبردی دانشگاه صنعتی اصفهان را تهدید می کند.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از اصفهان، آيين معارفه دكتر سيد مهدي ابطحی، سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان و تكريم دكتر سيد محمود مدرس هاشمی، رييس سابق دانشگاه صنعتی اصفهان، با حضور دكتر عبدالرضا باقری، قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوری، روسای دانشگاه و مسوولانی استانی برگزار شد. دکتر ابطحی با  اشاره به این که آرامش و رضایتی فراگیر و برنامه تحول راهبردی دانشگاه دو مورد از دستاوردهای بی شمار، مهم و گران سنگ مدیریت دكتر سيد محمود مدرس هاشمی است، گفت: سه خطر برنامه تحول راهبردی دانشگاه صنعتی اصفهان را تهدید می کند.
سيد مهدي ابطحی، سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان، ضمن تشکر از مسوولان و دانشگاهیان، اظهار داشت: در ابتدای صحبت لازم می دانم از برادر ارجمند جناب آقای دکتر سید محمود مدرس هاشمی که در طول مسولیت خویش با وقت گذاری زیاد، توکل به خداوند، عاقبت بینی و ژرف اندیشی تمام سعی خود را برای اعتلای دانشگاه مصروف داشتند تقدیر کنم و از خداوند بزرگ برای ایشان و خانواده ارجمند شان بخاطر همراهی بی دریغ شان سلامت، سعادت و شادابی درخواست کنم.
وی افزود: از تمام دستاوردهای مهم و گران سنگی که برشمردند جامعه دانشگاهی همواره دو چیز را  بخاطر خواهد داشت، آرامش و رضایتی فراگیر که با آمدن ایشان پدید آمد و در طول مدیریت ایشان برقرار بود وبرنامه ارزشمند تحول راهبردی دانشگاه صنعتی اصفهان که با مشارکت فرهیختگان دانشگاهی تدوبن شد و من خود را به اجرای آن ملزم می دانم.

 

سه خطر برنامه تحول راهبردی دانشگاه صنعتی را تهدید می کند

سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان، تصریح کرد: اما سه خطر برنامه تحول راهبردی دانشگاه را تهدید می کند، خطر اول فهم غلط از برنامه است همانگونه که دانشگاههای نسل سوم ممکن است بد فهمیده شوند.
وی گفت: دانشگاه نسل دوم افزوده شدن پژوهش به آموزش و دانشگاه نسل سوم صرفا افزوده شدن فناوری به آموزش و پژوهش نیست، در دانشگاه نسل سوم پژوهش، آموزش و مدیریت دانشگاه ماهیتا تغییر می کند.

ابطحی ادامه داد: در دانشگاه نسل سوم به ساختار دانشگاه چیزی افزوده نمی شود بلکه دانشجو به عنوان محور ارزش آفرینی مطرح می شود و استاد نه انسان محیط بر علم آنچنان که در دانشگاه نسل اول مطرح است و نه گزارش دهنده پژوهشها آنچنان که در دانشگاههای نسل دوم مطرح است که بارور کننده نبوغ و خلاقیت دانشجو است. 
سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان، خاطرنشان کرد: اگر برنامه تحول را فهرست هفت هدف کلان بدانیم و از هر دانشکده و معاونتی بخواهیم یکی یا چند هدف را تعقیب کند برنامه را نفهمیده ایم. 
ابطحی افزود: اگر قرار است دانشگاه مرجعیت علمی پیدا کند تاثیرگذارترین دانشگاه در منطقه پیرامونی خود باشد از فضای علمی و فرهنگی پویا و کیفیت گرا برخوردار باشد همه از دل تربیت دانش آموختگانی در تراز جهانی، اخلاق مدار و نقش آفرین در توسعه کشور به دست می آید.

 وی تاکید کرد: مستقل از توجه به تربیت نیروی انسانی موثر هیچ فعالیتی، دانشگاهی نیست، وظیفه دانشگاه تربیت دانش آموختگانی است که مقالاتی دقیق، درست و کیفی بنویسند، نسبت به مشکلات جامعه حساس باشند، بیاموزند که در زمینه پژوهشهای کاربردی گزارشاتی قابل استناد و دقیق تدوین کنند و به سلامت پایگاههای اطلاعاتی را دست یابند و به امانت از آنان بهره جویند.

 سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان، افزود: در مسایل اجتماعی وارد شوند و بیاموزند در سازمانهای مردم نهاد فعالیت کنند نسبت به آینده کشور و تصمیمات مسولین حساس باشند محیط خود را نقد کنند و در اعتلای آن بکوشند.

 

قرار داد پژوهشی و مقاله ای که دانشجو در آن مشارکت نکند فعالیت دانشگاهی نیست

سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان، خاطرنشان کرد: قرارداد پژوهشی که بدون دانشجو توسط استاد انجام می شود و یا به بیرون سپرده می شود هر چند درآمد اختصاصی دانشگاه را اافزایش دهد فعالیت دانشگاهی نیست، همچنین مقاله ای که دانشجو در آن مشارکت نکند با هر ضریب تاثیری فعالیت دانشگاهی نیست. 
ابطحی بیان داشت: دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاهی در جنوب خلیج فارس نیست که به ماوراه سفارش نگارش مقاله دهد هر چند آن دانشگاهها در نظام رتبه بندی جهانی برجسته باشند.

 

لازمه رسیدن به اهداف برنامه تحول راهبردی دانشگاه وقت گذاری اعضای هیات علمی و پشتیبانی اداری است

سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان، تصریح کرد: لازمه رسیدن در تراز خواسته برنامه تحول راهبردی دانشگاه  و آنچه گفته شد وفت گذاری اعضای هیات علنی و پشتیبانی اداری است و همکاران جوان از آن که دستاوردهای علمی شما زودتر و یا دیرتر منتشر گردد نگران نباشید اما وقت گذاری شما و تعامل مناسب و آموزنده شما با دانشحویان  خواسته ای جدی و غیر قابل اغماض است اثربخش ترین و موثرترین عامل در ترببت انسانهایی اخلاق مدار تعامل استاد با دانشجو است.

 

خطر دوم
سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان، گفت: خطر دوم عدم باور برنامه است، قصور تحول رویکرد یکپارچه و منسجم در اجرای برنامه تحول است، عدم اعتقاد تمامی دانشگاهیان به برنامه دستیابی به آن را غیر ممکن می سازد، ساختار اداری پویا با درک درست از اهداف دانشگاه لازمه دستیابی به اهداف تحول است. 
وی ادامه داد: صحبت از رسیدن به اهداف برنامه با چند چراغ روشن در ساختمان مرکزی و چند استاد مستقر در دانشگاه بعد از وقت اداری غیر واقعی است. 
سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان، اظهار داشت: در شرایط پرتکاپوی دانشگاههای رقیب راحت طلبی مخل توسعه است و البته نظام تشویق و ارج نهادن به فعالیتها باید در مدیریت دانشگاه اجرایی شود و من در کنار توقع به بهرمندی سخت کوشان از زحمات خویش معتقدم و حضور سه دوره در هیات رییسه های پیشین و مدیریت در شهرک علمی تحقیقاتی موید آن است، سنت خدا به بهره مندی تلاشگران است و ارتقای دانشگاه راهی جز تبعیت از سنت حضرت احدی ندارد. 

خطر سوم
ابطحی گفت: خطر سوم عدم پویایی و تحرک در پشتیبانی از برنامه است استفاده از ظرفیتهای حقوقی و قانونی دانشگاه و بکارگیری آنها در جهت اهداف برنامه تحول و چاپکی در تصمیمات و پرهیز از ملاحظات غیر ضروری لازمه رسیدن به اهداف برنامه است، هر چند نسبت به لزوم فعالیت اعضای هیات علمی مصر و پیگیرم اما نسبت به پشتیبانی و حمایت از فعالیتهای آنان نیز دریغ نمی ورزم.
وی خاطرنشان کرد: به شرایط سخت و دشوار کشور واقفم اما به هر روی لختی در پشتیبانی، خود منابع محدود را ناکارآمد می کند.

 

 برنامه تحول راهبردی دانشگاه برنامه پنج ساله بوده است

سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان، یادآور شد: برنامه تحول راهبردی دانشگاه برنامه پنج ساله بوده است که سال پایانی آن سال 1400 است تا پایان آن 1015 روز باقی است و آنچه در اختیار این مدیریت است شاید کمتر از 800 روز باشد هر روز آن را غنیمت می شمار و از خداوند بزرگ استعانت می طلبم و به کمک همه شما نیاز دارم تا دانشگاهی برتر، محیطی شادابتر و ایرانی بهروز تر داشته باشم و از خانواده عزیز و همسر ارجمند و فرهیخته ام  هم بخاطر تحمل دوباره دوره ای جدید تشکر می کنم.

لازم به ذکر است که آقای دکتر سید مهدی ابطحی با حفظ سمت(ریاست شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان) بعنوان سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان انتخاب شد.

انتهای پیام/

معصومه صادقی

زمان انتشار: دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۲:۲۹

شناسه خبر: 78228

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب