اسیدها در فضای بسیار سرد میان‌ستاره‌ای چگونه رفتار خبرگزاری علم و فناوری - اسیدها در فضای بسیار سرد میان‌ستاره‌ای چگونه رفتار می‌کنند؟
SCIENCEDAILY گزارش می‌دهد؛

اسیدها در فضای بسیار سرد میان‌ستاره‌ای چگونه رفتار می‌کنند؟

اسیدهای حلال پوشیده به آزادسازی پروتون تمایل دارند؛ هرچند در شرایط فضا رفتاری بسیار پیچیده‌تر دارند.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از خراسان جنوبی و به نقل از SCIENCEDAILY؛ محققان نحوه تعامل اسیدها را با آب در دماهای بسیار پایین بررسی نموده‌اند. آن‌ها با استفاده از تحلیل‌های طیف‌سنجی و شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای درباره موضوع آزادسازی یا عدم آزادسازی پروتون توسط هیدروکلریک اسید در شرایطی مانند فضای میان‌ستاره‌ای تحقیق کردند. پاسخ این سوال البته بسته به نحوه بررسی مولکول‌های آب و هیدروکلریک دارد.

در صورتی که اسید هیدروکلریک در معرض مولکول‌های آب و تحت شرایط عادی مانند دمای اتاق قرار گیرد، به سرعت تجزیه می‌شود، پروتون را آزاد نموده و یک یون کلرید باقی می‌ماند. تیم تحقیقاتی در این زمینه قصد کسب اطلاعات درباره وقوع این فرایند در دماهای بسیار پایین مانند پایین‌تر از ۱۰ کالوین را داشتند. محققان به منظور شبیه‌سازی دماهای بسیار پایین در آزمایشگاه، واکنش‌های شیمیایی قطره‌ای از هلیوم ابرسیال را در اختیار داشتند. آن‌ها این فرایندها را با استفاده از نوع خاصی از طیف‌سنجی مادون قرمز بررسی نمودند که می‌تواند لرزش‌های مولکولی دارای فرکانس‌های پایین را تشخیص دهد. لیزری با روشنایی بسیار بالا - مانند آنچه در نیجمجن موجود است - بدین منظور مورد نیاز بود. شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای دانشمندان را قادر به تفسیر نتایج تجربی ساخت.

در ابتدا محققان چهار مولکول آب را یکی پس از دیگری به مولکول هیدروکلریک اسید افزودند. هیدروکلریک اسید طی این فرایند تجزیه گردید و پروتون خود را به مولکول آب آزاد کردند و یون هیدرونیوم ساخته شد. یون کلرید باقی‌مانده، یون هیدرونیوم و سه مولکول آب دیگر یک خوشه را تشکیل دادند.

هرچند هنگامی که محققان در ابتدا یک خوشه یخی را از چهار مولکول آب تولید و سپس هیدروکلریک اسید را تولید کردند، به نتیجه‌ای متفاوت دست یافتند. در این آزمایش هدروکلریک اسید حل نشد و پروتون همچنان به یون کلراید پیوند داشت.

محققان این شرایط را مشابه نتایجی در نظر گرفتند که بر دیگر اسیدها قابل اجرا است، بدان معنا که این آزمایش مبنای اصلی شیمی را در شرایط بسیار سرد مشخص می‌کند. به هر حال این موضوع نه تنها به نسبت ترکیبی مواد واکنشی، بلکه به نحوه افزوده‌شدن آن‌ها به هم نیز بستگی دارد.

زمان انتشار: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۶:۱۵:۰۰

شناسه خبر: 78278

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب