نخبه دانشجو:

دانش آموزان و دانشجویان در فضای آرام المپیاد ها به رقابت علمی بپردازند

پیام فتاحی یکی از دانشجویا ن نخبه در رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی است که از دانش آموزان و دانشجویان می خواهد در فضای آرام و سالم المپیاد ها به رقابت علمی بپردازند.

به گرارش خبرگزاری علم وفناوری، پیام فتاحی یکی از دانشجویا ن نخبه در رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی است که از دانش آموزان و دانشجویان می خواهد در فضای آرام و سالم المپیاد ها به رقابت علمی بپردازند.


وی که درطول سال تحصیلی در دانشگاه توانسته در رشته زیست شناسی مدال برنز کشوری کسب کند افزود: علم آموزشی و کسب دانش لذت بسیار دارد که از نوجوانان و جوانان می خواهم که در این عرصه وارد شوند.


وی اظهار داشت: از قشر محصل می خواهیم که در جهان علم لذت ببرند که دانستن و فهمیدن بسیار لذت بخش است و همچنین می توانند برای ارتقای رشد علمی کشور قدمی بر دارند که این امر نیز لذت بخش است.


این دانشجوی رشته پزشکی از فضای ناآرام و حتی مافیایی در حوزه دبیرستان ها اشاره ای کرد و گفت: از دانش آموزان نخبه می خواهم که وارد این حوزه نشوند بلکه ساده و سالم بمانند اما در ر اه علم تلاش کنند.


فتاحی با بیان اینکه از این قشر می خواهم در فضای سالم رقابت کنند افزود: المپیاد ها بهترین مکان برای این امر است.


وی همچنین از حفظیات در دوره دبیرستانی انتقاد کرد و افزود: این امر کمکی به رشد علمی کشور نمی کند متاسفانه هم اکنون وارد حوزه دانشگاهی نیز شده است.


وی از جوانان خواست تا وارد حفظیات نشوند و افزود: تحقیق و پژوهش روح علم است که نقش بسیار اساسی در رشد و شکوفایی علم و دانش نیز دارد که این امر باید سرلوحه کار خود قرار دهیم تا در تمامی حوزه ها نقش آفرین باشیم.


وی گفت: جوانان هم اکنون باید ایده پرداز باشند و برای پرداخت به ایده خود باید تحقیق و پژوهش داشته باشند در این راه نباید خسته شوند چرا که علم و دانش به راحتی به دست نمی آید این امر پشتکار می خواهد که جوانان نیز آن را دارند.

زمان انتشار: سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۶:۵۰

شناسه خبر: 80495

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب