خبرگزاری علم و فناوری

سازمان جهانی فائو برای احیای دریاچه ارومیه برنامه های مدونی را اجرا می کند

نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) گفت:سازمان جهانی فائو برای احیای دریاچه ارومیه برنامه های مدونی را اجرا می کند.

گرود برودکر نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)در حاشیه بازدید از پروژه های مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری از آذربایجان غربی، گفت:از طریق انتقال دانش بین اللملی برای مشارکت در طرح های احیای دریاچه ارومیه در بخش کشاورزی فعالیت های خوبی انجام شده است که در این راستا انتقال تجربیات و دانش فنی در حوزه های کشاورزی ؛دامپروری و صنایع کشاورزی در اینده شاهد پیشرفت های خوبی خواهیم بود.

نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) بیان کرد:سازمان جهانی فائو با سیاستگذاری جهت مشارکت علمی و فنی برای احیای دریاچه ارومیه و توسعه بخش کشاورزی برنامه های مدونی در دست اجرا دارد که انتقال تجربیات و دانش بین اللملی در اولویت کاری است.

جلیلی رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی نیز در بازدید نمایندگان سازمان  جهانی خواربار و کشاورزی(فائو) از پروژه های احیای دریاچه ارومیه در بخش کشاورزی گفت:افزایش راندمان تولید در واحد سطح با کاهش مصرف آب  جهت احیای دریاچه ارومیه از اولویت های مهم سازمان جهاد کشاورزی استان است که در این راستا طرح های علمی و عملیاتی در دست اجرا است که مشارکت  علمی و فنی سازمان جهانی فائو برای اجرای این برنامه ها می تواند  گامی جهت توسعه بخش کشاورزی استان باشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی از انتقال تجربیات ،دانش فنی و فناوری های نوین کشاورزی برای رشد و توسعه کشاورزی استان استقبال می کنیم.

وی افزود:تجربیات استان در صرفه جویی اب در بخش کشاورزی و کمک به احیای دریاچه ارومیه میتواند الگویی علمی و عملی برای سایر استان ها در مصرف اب کشاورزی باشد.

زمان انتشار: یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۸:۳۲

شناسه خبر: 82645

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب