بسیج با بهره گیری از تفکر بسیجی از طرحهای علمی و خبرگزاری علم و فناوری - بسیج با بهره گیری از تفکر بسیجی از طرحهای علمی و پژوهشی حمایت می کند

بسیج با بهره گیری از تفکر بسیجی از طرحهای علمی و پژوهشی حمایت می کند

رئیس سازمان بسیج علمی و پژوهشی کشورگفت: بسیج با بهره گیری از تفکر بسیجی از طرحهای علمی و پژوهشی حمایت می کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آذربایجان غربی ،با حضور رئیس سازمان بسیج علمی و پژوهشی کشور  مسائل و مشکلات مراکز رشد آذربایجان غربی بررسی شد.

در این جلسه نمایندگان مراکز رشد شهید کاظمی،شهید احمدی روشن و شهید امینی به مسائل و مشکلات خود را بیان کردند.

دکتر مهدی رحیمی رئیس سازمان بسیج علمی و پژوهشی کشور نیز در این نشست گفت:سازمان بسیج علمی کشور با بهره گیری از تفکر بسیجی از طرحهای علمی ،پروژهشی ، فناوری و نوآورانه حمایت می کند.

رئیس سازمان بسیج علمی و پژوهشی کشور با بیان اینکه تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی تکیه بر توان داخلی و علمی کشور گفت:بسیج علمی کشور در سال ۹۸ و سال آینده برای حمایت از مراکز رشد و افراد نخبه اقدامات موثری را انجام داده است.

دکتر رحیمی با اشاره به وظیفه بسیج در سه محور علمی،پژوهش و فناوری گفت:خوشبختانه در بخش علمی و فناوری اقدامات خوبی صورت گرفته است ولی باید به بخش پژوهش بیش از گذشته توجه خاصی شود.

رئیس سازمان بسیج علمی و پژوهشی کشور در ادامه سفر خود به آذربایجان غربی ازمرکز رشد شهید احمدی روشن بازدید کرد.

بازدید و همچنین بررسی مسائل و مشکلات موسسه علمی و آموزشی رزمندگان اسلام دیگر برنامه دکتر مهدی رحیمی در ارومیه بود.

انتهای پیام/

زمان انتشار: پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۶:۰۰

شناسه خبر: 82730

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب