برگزاری جلسه مشترک کارگروه سلامت و مسائل اجتماعی خبرگزاری علم و فناوری - برگزاری جلسه مشترک کارگروه سلامت و مسائل اجتماعی
با حضور اعضا صورت گرفت؛

برگزاری جلسه مشترک کارگروه سلامت و مسائل اجتماعی

جلسه مشترک کارگروه سلامت و مسائل اجتماعی با حضور اعضای این کارگروه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار علمی و فناوری، جلسه مشترک کارگروه سلامت و مسائل اجتماعی به صورت مشترک و با موضوع اعتیاد از منظر اجتماعی و سلامت برگزار شد.

این کارگروه با دعوت از نماینده مبارزه با مواد مخدر سروان سعید جلیلیان،رئیس خانه نخبگان دکتر نامدار یوسف وند، رئیس کارگروه مسائل اجتماعی دکتر فریبرز نامدار و اعضای کارگروه ، و رئیس کارگروه سلامت دکتر حسین امیری برگزار شد.

در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم توجه به سرمایه اجتماعی به عنوان تسهیل کننده کنش ها در جهت اهداف فردی و جمعی بر وجود عوامل حمایت کننده تاکید شد.

همچنین نقش و اهمیت سرمایه اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با موادمخدر مورد بررسی قرار گرفت و بر شناخت همه جانبه و صحیح از پدیده اعتیاد و برنامه ریزی در راستای افزایش سرمایه اجتماعی و عوامل حمایت کننده تاکید شد.

 

 

زمان انتشار: چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۱:۴۰

شناسه خبر: 84016

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب