در گفتگو با فعال حوزه شهری مطرح شد:

نقش المان های شهری در تصویر ذهنی شهروندان و گردشگران

در خصوص نقش المان های شهری در شهرها و تاثیر آن بر گردشگران و شهروندان آن در منظر شهری شهرهای مختلف کشور و استان گردش پذیر فارس گفتگویی با قعال حوزه شهری داشته ایم.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از فارس؛ در خصوص نقش المان های شهری در شهرها و تاثیر آن بر گردشگران و شهروندان آن در منظر شهری شهرهای مختلف کشور و استان گردش پذیر فارس که اهمیت توجه به آن در شهرهایی چون شیراز ، فسا و مرودشت و ... نیز دوچندان است ، طی مصاحبه ای با سعید زحمت کشان ؛ پژوهشگر و فعال حوزه مدیریت شهری در زمینه معماری و شهرسازی گفت و گوهایی صورت گرفت و چنین مطرح شد که شهر زیبا ، شهری است درآمدزا ، به معنای مفهوم خاص مترتب بر آن ، که با بهره گیری از عناصر مختلف معماری ، شهرسازی و هنری می تواند تاثیر شایانی در کیفیت شهرها داشته باشند . 

زحمت کشان در این راستا از مفهوم مختلف المان و نماد در طول تاریخ تشریح کرد و در این زمینه افزود :  از المان یا نماد ها به طور کلی ، انواع مختلفی داشته که از گذشته تا به اکنون به عنوان یک اثر طبیعی منحصر به فرد  نظیر کوه ، درخت ، توپوگرافی خاص و ...نمایان و دیده می شود و هر یک در جای خود یک مفهوم و ارتباط خاصی از آن استنباط می شود که با گذر زمان در دوران های مختلف تاریخی ایران و جهان ، انسان هنرمند نیز به نوعی با بهره گیری از مفاهیم و داشته های موجود زمانه خود ، برای بیان یک مفهوم خاص ، گفتمان ، احساسات و ... در قالب یک اثر هنری مصنوع ساخت تحت عنوان این عنوان ، همواره دستاوردهای مناسب و خوبی را داشته است .

وی از فرآیند تکامل و مطالبه کاربرد این عنصر در شهرها افزود :  با پیشرفت بشر در حوزه های مختلف تمدنی از جمله شهرنشینی با ارتقاء کیفیت جامعه شهری و به وجود آمدن تعریف جدیدی از ساکنین شهرها در قالب واژه شهروند و پیرو آن نیز سیاست گذاری ،  تبیین و مطالبه حقوق شهروندی توسط جامعه پرسشگر ، ترقی خواه و روشنفکر ، ما نیز به طور طبیعی باید شاهد پیامدهایی از قبیل شهر زیبا باشیم که البته زیبایی خود نیز تعریف و معیار های خاص خود را در عرصه ها مختلف علوم مرتبط با شهرسازی و معماری را دارد .

سعید زحمت کشان نسبت به تعریف و ساختن شهر زیبا و درآمد حاصل از آن افزود : شهر زیبا در واقع شهری است که می تواند در نقش تعریف کننده  فرهنگ غالب شهروندان خود ، کالبد و محیط شهری ، سیما و منظر مناسب با حال ساکنین خود و موضوعاتی از این رو به جامعه هدف مد نظر نیز معرفی و نشان داده که این خود درآمدهایی برای آن ها از جمله اعتبار جهانی ، ملی و محلی  ، چهره خوب ، حس و خاطره ای ماندگار ،  منابع و درآمد مالی در زمینه گردشگری ، سرمایه اجتماعی و ارزش فرهنگی برای شهر و شهروندان را دارد .

وی بیان داشت: به عنوان مثال ، ما در شهرها با توجه به رویکرد نوین آن با پدیده ای به نام المان یا نماد شهری مواجه هستیم که به دلیل دیده شدن شهر و این عناصر منحصر به فرد مصنوعی ، با خلق یا کشف یک اثر به شکل هنرمندانه آن ، این قابلیت را داریم که بتوانیم  تاثیری شگرف بر شهر و مخاطبین آن شهر نیز داشته باشیم که در نقاط مختلف یک شهر نظیر موزه و اماکن خصوصی گرفته تا حوزه قلمرو همگانی این موضوع به منصه ظهور رسیده  و مظاهر آن در قالب یک اثر سازه ای ، معماری ، مجسمه  و ... تجلی یافته است .

این فعال حوزه شهری اضافه کرد : این المان ها نیز می توانند با ساختمایه های مختلف در موقعیت های خاص شهری به طور دائمی یا موقت در زمان های خاص اعیاد ، سوگواری ها ، حماسه های ملی به ایده پردازی ، طراحی ، ساخت و نصب آن ها فکر و اقدام شود که به اعتقاد نگارنده مهم ترین رسالت این المان ها به  مخاطبین و جامعه هدف مد نظر آن ، فهم درست مفهوم و برقراری ارتباط با آن است .

زحمت کشان در خصوص کاربرد این عناصر در منظر شهری بیان کرد : کاربرد المان ها به صورت های گوناگونی است که جدا از نظام معنایی این عناصر می تواند در منظر شهری به عنوان یک نشانه در میدان های شهری ، پیاده راه ها ، ورودی ها و مسیرهای شهری با مقیاس و طراحی مناسب ، توقفگاه های شهری نظیر کافه ها ، گالری ها و موزه ها و هر آنجایی که در حوزه قلمرو همگانی محسوب شود ، تجلی یابند . 

وی افزود : در واقع وقتی که از قلمروهای همگانی صحبت به میان می آید ، منظور آن فضاها و مکان هایی است که همواره به عنوان مسیر و مقصد مناسب برای گردشگران و شهروندان حس ، درک و شناخته می شود و این فرآیند است که ویژگی های شهرها به عنوان شخصیت شهروندانش معنا شده و در ذهن ها در قالب یک تصویر منظر شهری ، ماندگار خواهد شد . 

وی در پایان تصریح کرد: خاطر نشان می گردد که این المان ها با استفاده و کاربرد در سطح شهر به منظور از ارتقاء کیفیت بصری در منظر شهری می توانند به عنوان یک عنصر هویتی در تصویر ذهنی گردشگران و شهروندان نقش ایفا کنند که این مهم در شهرهایی چون شیراز ، فسا و، مرودشت و ... در استان فارس اهمیتی دوچندان دارد .

در ادامه تعدادی از المان های شهری در استان فارس را می بینیم:::

 

 

انتهای پیام/

زمان انتشار: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۸:۱۳

شناسه خبر: 86252

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب