خبرگزاری علم و فناوری

آزمایش جدید به دنبال آنتی بادی های موجود در ویروس در پلاسما است.

محققان استنفورد آزمایش آنتی بادی های ضد SARS-CoV-۲ را آزمایش می کنند

پلاسمای احتقان از افرادی که از این ویروس بهبود می یابند حاوی آنتی بادی ضد SARS-CoV-۲ است که می تواند به درمان بیماران COVID-۱۹ کمک کند. 

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری استان تهران؛ تیمی از محققان پزشکی استنفورد آزمایشگاهی را برای شناسایی آنتی بادی های ضد SARS-CoV-2 در نمونه های خون ایجاد کرده اند.  آزمایش جدید با تست های تشخیصی فعلی برای COVID-19 متفاوت است زیرا به دنبال آنتی بادی های موجود در ویروس در پلاسما ، مایع موجود در خون است.  FDA آزمون كويدز 19-آزمايشي مبتني بر دو تا سه روز براي نتايج آزمايشات تشخيصي مرسوم مواد ژنتيكي را از ويروس موجود در ترشحات تنفسي تشخيص مي دهد.  آزمایش جدید برای نتیجه دو تا سه روز طول می کشد و روزانه 500 نمونه آزمایش می شود.

توماس مونتین ، اضافه كرد: "آزمایش سرولوژیك ، دیدگاه جامع تری از آنچه اتفاق می افتد در فردی كه آلوده است یا به ویروس آلوده شده است ، می دهد."  استاد و رئیس پاتولوژی دانشکده پزشکی:  "ما فکر کردیم که این یک نیاز فوری پزشکی است و زنجیره های تأمین معمول غیر قابل اعتماد هستند ، بنابراین تصمیم گرفتیم خودمان را بسازیم."  پاسخ دادن به این نوع آزمایش جدید می تواند به بسیاری از سؤالات پاسخ دهد که آزمایش تشخیصی COVID-19 فعلی نمی تواند.  به عنوان مثال ، می تواند در تعیین میزان آلودگی خفیف به طور کلی کمک کند.

پلاسمای احتقان از افرادی که از این ویروس بهبود می یابند حاوی آنتی بادی ضد SARS-CoV-2 است که می تواند به درمان بیماران COVID-19 کمک کند.  مونتین گفت: "این رویکرد می تواند در این دوره بسیار مهم باشد که ما واکسن یا سایر روشهای درمانی قطعی نداشته باشیم."

 

خبرنگار:علیرضا یزدی نژاد

زمان انتشار: شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۰:۱۸

شناسه خبر: 87196

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب