این قاب گوشی با تغییر شکل دادن از تلفن همراه شما م خبرگزاری علم و فناوری - این قاب گوشی با تغییر شکل دادن از تلفن همراه شما محافظت می کند !

این قاب گوشی با تغییر شکل دادن از تلفن همراه شما محافظت می کند !

به تازگی نوعی قاب تلفن همراه ساخته شده است که با افتادن از دست کاربر تغییر شکل می دهد و مانع وارد آمدن صدمه به گوشی های هوشمند می شود .

زمان انتشار: چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۰:۰۰

شناسه خبر: 88020

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب