ضروری بودن شکل گیری زیست بوم فناوری و نوآوری در حوزه تحقیقات علوم دامی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور :حوزه دام یک حوزه اقتصادی و ثروت آفرین است

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری استان تهران؛ستاری با حضور در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور از اقدامات هسته ای و فناوری و فعالیت های دانش بنیانی این موسسه بازدید به عمل آورد و سپس در جمع مدیران حاضر گردید.

ستاری در جلسه ای که با مدیران  این موسسه داشت افزود:این موسسه باید به دنبال ایجاد زیست بوم فناوری در مجموعه خود باشد ایده های نوآور جوانان به فعالیت شما رونق می دهد و باعث ایجاد ایده به تجاری سازی محصولات هسته های فناوری می شود.

موسسه باید در مرحله اول بر محیط اطراف خود تاثیر گذار باشد به دلیل اینکه پیشرفت امری درون زا است.

موسسه باید زیست بومی باشد که از جوانان و ایده های آنها محافظت کند این زیست بوم باید حامی آنها تا مرحله تجاری سازی باشد .

موسسه تحقیقات علوم دامی باید پذیرای جوانان و ایده های آنها باشد و پس از رشد و بلوغ  این شرکت ها درصدی از سود آنها را برای توسعه و فعالیت های تحقیقاتی خود بردارد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تاکید کرد : برای حمایت از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه دامی و برای توسعه اقتصادی و علمی حوزه دام  آمادگی دارد تا از این شرکت ها حمایت مالی کند.

                                                                                                      

                                                                                                   خبرنگار:علیرضا یزدی نژاد

                                                                                                   http://stnews.ir/p=88642

زمان انتشار: شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ - ۰۰:۵۱:۴۹

شناسه خبر: 88813

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب