علم و فناوری گزارش می‌دهد؛

ضمانت آینده درخشان با شیرمادر

ضمانت آینده درخشان فرزندان و نسل باهوش و سالم فردا را با تغذیه با شیر فراهم نمایید.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری فارس، شیر مادر یکی از موهبت های الاهی است. اهمیت تغذیه با شیر مادر به لحاظ داشتن مواد پروتئینی و ویتامینهای بسیار: از سایر غذاها،  برای نوزادان توصیه شده.

در بسیاری از روایات دین اسلام  و در متون فقهی مدت تغذیه با شیر مادر  را حدود دو سال ذکر نموده اند. پزشکان نیز معتقداند کودکانی که در دوران نوزادی از شیر مادر تغذیه می کنند از میزان هوش و توان جسمی بالاتری نسبت به سایر نوزادان که از دیگر  منابع غذایی بهره می بیند، برخوردارند.

به علت اهمیت تغذیه با شیر مادر از اول آگوست برابر با یازده مرداد  به مدت یک هفته به عنوان روز و هفته جهانی شیر مادر نامگذاری شده و در کشورهای مختلف جهانی گرامی داشته می شود. هدف از نامگذاری این زمان تشویق مادران به تغذیه فرزندان  خود با این موهبت الاهی است.

مدیر اجرایی یونیسف می گوید: هفته جهانی تغذیه با شیر مادر به ما فرصتی می دهد تا خانواده ها و مردم را از مزایای تغذیه زود هنگام و انحصاری با شیر مادر آگاه نماییم و در راستای ارج نهادن به این مهم یونیسف به حمایت، ترویج و پشتیبانی از تغذیه با شیر مادر متعهد است.

تغذیه با شیر مادر زیربنای سلامت و بقای زنان و کودکان و پایه و اساس توسعه آینده کشور است. شیر مادر برای شیرخواران و کودکان نوپا مغذی ترین غذا و از لحاظ مواد ایمونولوژیک بسیار قوی است. غذایی است که می تواند موجب تکامل مغز شود و هیچ ماده غذایی دیگری این ویژگی را ندارد.. شیر مادرتان شناختی و ضریب هوشی(IQ) کودکان را تقویت در نتیجه طور قابل توجهی امکان تحصیل، مشارکت در امور کاری و کسب درآمد را در طول عمر ارتقا می بخشد.

برنامه ترویجی تغذیه با شیر مادر از سال ۱۳۷۰ به طور مدون در کشور برنامه ریزی و در حال اجراست. گفتنی است نوزادان باید تا ۶ ماهگی تغذیه انحصاری با شیر مادر داشته باشند و نوزاد به جز شیر مادر به هیچ ماده غذایی دیگری نیاز ندارد و تنها ویتامینهای لازم و قطره آهن قبل از ۶ ماهگی تجویز می شود.

 

بانک شیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز دومین بانک شیر کشور

 

دکتر اکبری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز معتقد است: بر اساس مطالعات انجام شده شیر مادر تنها یک منبع غذایی برای تغذیه نوزاد محسوب نمی شود، بلکه یک واکسن برای نوزادان است. محاسن شیر مادر همواره مورد تایید منابع علمی بوده و هر روزه بر ارزش آن تاکید می گردد.

شیر مادر برای نوزادانی که به صورت نارس متولد می شوند بسیار ضروری است و تمامی مواد غذایی مورد نیاز نوزاد متناسب با سن خود را دریافت می نمایند و نوزاد نارس با سرعت بیشتری وزن گیری می کند، همچنین به بهبودی و ترخیص زودتر آنها از بیمارستان ها کمک می کند.

در ایران خوشبختانه بانک شیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال ۹۸ به عنوان دومین بانک شیر کشور شروع به کار نموده است و حدود یک سال است که در این زمینه ارائه خدمت می نماید.

همچنین در سطح دانشگاه و بیمارستان های تحت پوشش فرآیندهایی تدوین شده و تسهیلاتی فراهم گردیده که نوزادان بستری نیازمند در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بتوانند از شیر مادران اهدایی که در بانک شیر به صورت کاملا ایمن فرآوری شده، استفاده نمایند.

«ژاله راستی عمادآبادی»، کارشناس گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت شیراز  می افزاید: شیر انسان حاوی موادی است که از نظر کیفیت و کمیت قابل جذب برای شیرخوار بوده، انرژی و رشد کودک را تامین می کند. هیچ ماده ای وجود ندارد که بتواند جای شیر مادر را بگیرد. مصرف شیر مادر، شیوع بستری شدن کودک به دلیل بیماری های تنفسی را کاهش می دهد و شیرخوار را از ابتلا به اسهال، عفونت گوش میانی، آلرژی و دیابت نوع ۲ محافظت می کند. شیر مادر دارای همه مواد مغذی است که برای رشد و تکامل مناسب کودک موردنیاز است و لحظه به لحظه، ساعت به ساعت و ماه به ماه با نیاز کودک تغییر می کند.

 
شیرخواری؛ ســریع تــرین مرحلــه رشــد بعــد از تولــد

 

ســریع تــرین مرحلــه رشــد بعــد از تولــد، دوران شیرخواری است. نیازهای غذایی کودکان در سنین مختلف متفاوت است؛ بنابراین نوع غذاهایی که تأمین کننده این نیازها هستند باید هماهنگ با رشد و تکامل طبیعـی جسـمانی و گروه سنی آنها باشد. مهمترین نشانه سلامت، رشـد و تکامل مطلوب کودک اسـت.
آغوز یا کلستروم شـیر غلـیظ زردرنگـی است که در۲ تـا ۳ روز اول پـس از زایمـان تولید می شود. آغوز مانند لایه ای محافظ جـدار داخلـی روده ای شیرخوار را می پوشاند؛ اگر نوزاد غذای دیگری به جز شیر مادرش مصرف کند این لایه از بین می رود و عامل عفونی وارد سیستم گردش خون نوزاد مـی شـود.

آغوز در مقایسه با شیری که پس از آن تولیـد مـی شـود، مقدار بیشتری پـروتئین و مقـدار کمتـری چربـی دارد؛ عبور از مرحله کلستروم و وارد شدن به مرحله شیر رسیده در روزهای سوم تا پنجم پس از زایمـان شـروع مـی شـود. شـیر رسیده در روز دهم بعد از زایمان ساخته می شود.

مقدار ویتامین های شیر مـادر بـرای تـأمین نیازهای شیرخواران کافی اسـت. مـادری کـه خـود بـه مقدار کافی ویتامین مصـرف مـی کنـد، می تواند تمـام نیازهـای کودک را تأمین کند.

عوامـل ضـد عفونـت موجـود در شـیر مـادر، شیرخوار را در برابـر بسـیاری از بیمـاری هـا محافظـت می کند. این عوامل در سـایر شـیرها وجـود ندارد یـا غیرفعال هستند.

مواد معدنی موجود در شیر مادر بـرای تـأمین نیـاز شیرخوار کافی است؛ اما در شیر گاو به مقدار زیاد وجود دارد.

شیرخوارانی که از شیر گاو تغذیه می شوند به علت دریافت مقدار زیادی از نمک نیاز به آب اضافی دارند و کلیه های نارس نوزادان برای دفع نمک هـای اضـافی دچار مشکل خواهد شد؛ در صورتی که مقدار آب موجـود در شیر مادر برای نوزاد کافی است و نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می کنند در۴ تـا ۶ ماه اول نیاز به آب اضافی حتـی در آب و هـوای گـرم ندارند.

با وجود کم بودن مقدار آهن شیر مادر، جذب آن بسیار خوب است و تـا حـدود ۷۰درصـد، گـاهی حتـی ۹۰درصد آن به مصرف بدن شیرخوار می رسد.

درصد ابتلا به آسم، اگزما و انواع آلـرژی در شـیر مادر خواران بسیار کمتر گزارش شده است؛ به علت اخـتلاف در ترکیـب چربـی شـیر مـادر، شیرخوار پرخوری نمی کند و کمتر چاق مـی شـود. شیر مادر، پاکیزه و دارای درجه حـرارت مناسـب و عاری از آلودگی میکروبی است؛ تغذیه با شیر مادر رابطه ی عـاطفی بـین مـادر و فرزند را بیشتر می کند؛ احتمال بروز اسهال در این کودکان به مراتب کمتر است همچنین کمتر دچـار مشـکلات دنـدانی ناشی از پستانک و تغذیه ی مصنوعی می شوند.

شیر مـادر خـواران نسـبت بـه کودکـانی کـه بـا شـیر مصنوعی تغذیه می شوند ضریب هوشی بیشتری دارند.مکیدن پستان به طور مکرر و با قدرت، بر رشـد و تکامل فک، عضلات فک و صـورت و عضـلات زبان تأثیر بسـزایی دارد و باعـث مـی شـود ایـن کودکان گفتار روان تری داشته باشند.

مادرانی که نوزادشان را شیر می دهند چون ازچربی ذخیره شده دوران بارداری برای سـاخته شدن شیر استفاده می شود، زودتر وزن اضـافی را از دست می دهند. به همین دلیل زودتر بـه وزن طبیعـی قبـل از بارداری برمی گردند. احتمال ابتلا به سرطان پستان و تخمـدان درزنان شیرده کمتر است . به دلیل تماس های مکرر پوست با پوست کودک در زمان شــیردهی و احســاس آرامــش و رضایتی که از ایـن تمـاس حاصـل مـی شـود کودک وضعیت روحی و عاطفی بهتری خواهد داشت.


شیردهی و داروها   
     
مادران شیرده باید در مورد مصـرف داروهـا بسـیاردقت کنند. تقریباً هـر دارویـی کـه مـادر مصـرف کند مقدار کمی از آن وارد شیر او می شـود. ولی این موضوع نبایـد مانع شیر دادن مادر به کودکش شود. مصرف داروهایی نظیـراستامینوفن، آسپرین، مسکن های ساده، داروهـای ضـدسرماخوردگی و آنتی هیستامین ها بـه مقـدار معمـولی و مدت کوتاه و نیز اکثر آنتی بیوتیک ها مانعی بـرای شـیردادن نیستند و هرگاه ضرورت استعمال آنها را پزشک تأیید کند، مادر مـی توانـد از آنهـا اسـتفاده کنـد و بـه شیردهی ادامه دهد.

داروهـایی کـه در دوران شـیردهی ممنوع است و در صورت ضـرورت مصـرف، شـیردهی را باید قطع کرد، شامل داروهـای ضـد سـرطان، مواد رادیواکتیو، ترکیبـات طـلا، لیتیـوم، متـی مـازول و بروموکریپتین است.

در مادرانی که سیگار می کشند یا مقادیر زیـادی چـای پررنگ، قهوه یا نوشابه های رنگی می نوشند به دلیل ورود این مواد درشیر می تواند موجب بی قراری شیرخوار شود.

مواد شیمیایی، ماننـد حشـره کـش هـا، د.د.ت و ...، وقتی برای سمپاشی به کار می روند بـه مقـدار کـم درشیر مادر نیز ترشح می شوند.
 
مادرانی که کودکانشان را با شیر خـود تغذیـه می کنند علاوه بر کمـک بـه رشـد و تکامـل مناسب نسل آینده، از خروج مبالغ هنگفتی ارز به خـارج از کشـور بـرای ورود شـیر خشـک جلوگیری کرده و از این طریـق بـه توسـعه اقتصادی کشور کمک می کنند.

 

گزارش از مهر آفرین وثوقی
انتهای خبر/

زمان انتشار: پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۳:۳۳

شناسه خبر: 89853

مطالب مرتبط :
سهرابی

جهش فارس در دریافت مجوز افتا

در سال جهش تولید، برای ایجاد کار و یا ثبات شغلی، نیاز به هموار کردن مسیرهای سخت و گرفتن مجوزهاست و فارس توانست پس از پایتخت در گرفتن مجوز فعالیت افتا گام بلندی در این خصوص بردارد.

بانک شیر مادر

فعالیت۶۰۰ بانک شیرمادر در دنیا/ ایران و کویت تنها دارندگان بانک شیر مادر در خاورمیانه هستند

در حال حاضر ۶۰۰ بانک شیر مادر در دنیا وجود دارد، ایران و کویت تنها دارندگان بانک شیرمادر درمنطقه خاورمیانه هستند.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب