خبرگزاری علم و فناوری

مدیر عامل کارخانه قند قهستان:

کارخانه قند قهستان از قدیمی ترین مراکز صنعتی / سوءاستفاده مدیران قبلی کارخانه ازکارگران و مجبور کردن آنها برای ضمانت های بانکی

عظیمی با بیان اینکه کارخانه قند قهستان از قدیمی ترن مراکز صنعتی در خراسان جنوبی است، گفت: مدیران قبلی این کارخانه موجب ورشکستگی و سوء استفاده از کارگران برای ضامن شدن تسهیلات کلان برای کارخانه شده بودند.

به گزارش خبرگزاری علم و فن آوری از خراسان جنوبی، عظیمی  در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اطلاع رسانی شما نوعی کمک برای کارخانه قند قهستان ومایه امید بخش برای همه اقشار خواهدبود، اظهارداشت: کارخانه قند قهستان از قدیمی ترین کارخانه های استان واز سال 1338صرفا برای اسکان عشایر مرز نشین وکمک به دامداران محروم منطقه احداث وتا سال 1340در حال آماده سازی و سپس به بهره برداری رسیده است.

مدیر عامل کارخانه قند قهستان با بیان اینکه 3500 کشاورز چغندر قند پیمانکار بومی منطقه رادارد و برای کشت جدید نیز قرار است با این کشاورزان همکاری داشته باشیم، افزود: 10هزار بهره بردار دام سبک و سنگین در منطقه داریم که ارتزاق دام آنها از محل کارخانه بوده است.

عظیمی با اشاره به اینکه منطقه با توجه به موقعیت آب و هوایی که دارد بهترین شرایط برای کشت و بهره برداری از چغندر است، بیان داشت: چغندر از زمان کاشت تا سال آینده برای کاشت کمک خوبی برای دامداری است و برخی از تولید ات چغندر برای دام، برخی نیز برای تولید شکر استفاده می شود.

سوء مدیریت در گذشته موجب افزایش مشکلات کارخانه قند قهستان

عظیمی با اشاره به نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "جهش تولید" بیان داشت: امیدواریم بتوانیم با کمک همه نهادها مشکلات پیش روی این کارخانه را برطرف سازیم.

مدیر عامل کارخانه قند قهستان گفت: سهام کارخانه قند تا مدتها یک کارخانه صد درصد دولتی بود وزمانی این کارخانه به بخش خصوصی واگذارشد شرکت قند بیستون 65درصد سهام این کارخانه را خریداری کرد و 35 درصد آن سهامی عام بود.

عظیمی عنوان کرد: تا زمانی که میزان کاشت چغندر در منطقه خوب بود کارخانه بر روال می چرخید ولی از سال 1380 به بعد برخی از ماشین آلات کارخانه دچار فرسودگی شده بودندکه نیاز به باسازی داشتند که توسط مدیریت های قبلی کارخانه ماشین آلات فرسوده به روز شدند.

وی بیان داشت: امروز ماشین آلاتی منحصر به فرد در کارخانه داریم که جزء دارایی های شرکت نیز محسوب می شود.

عظیمی به دلایل مشکلات کارخانه اشاره و ادامه داد: مقداری از این مشکلات به دلیل بومی نبودن ماکلیت بوده که بیش از 50درصد کارخانه به دلیل سوء مدیریت در گذشته هزینه هایی را به کارخانه تحمیل کرده بود.

مدیر عامل کارخانه قند قهستان ادامه داد:گرفتن وام هایی که خیلی برای کارخانه ضرورت نداشته است نیز موجب شده که کارخانه  نتواند جواب بدهی های خود را بدهدو هم اکنون نیز با مشکلاتی در این خصوص روبرو است.

وی ادامه داد: در صدد هستیم که تولید شکر و تصفیه شکر را راه اندازی کنیم تا هم نیاز منطقه از تولید شکر این کارخانه تامین شود و هم بتوانیم با خوراک دام کشاورزان منطقه را از توفاله های چغندرقند با قیمت مناسب را داشته باشیم.

اشتغال 90 نفر از ابتدای سال جاری در این کارخانه

عظیمی با بیان اینکه همه ماشین آلات کارخانه وساختمانهای این کارخانه در دهه 80 نوسازی  و به روز شده اند، گفت: بخش از آن از طریق تسهیلات گرفته شده تامین شده است.

وی با اشاره به تعطیلی کارخانه در سالهای 93 تا 94 ، ادامه داد: اگر کارخانه تعطیل نمی شد تجزیه می شد و از طرفی سال 94 با ورود برای حفظ کارخانه که حتی دستور اجراییه صادر شده بود، هم بانکها و هم مسئولین امر همکاری کردند به دلایل محرومیت و شرایط استراتژیک منطقه کارخانه همکاری لازم را انجام دادند که به ورشکستگی منجرنشد.

مدیر عامل کارخانه قند قهستان با اشاره به اینکه ارزشی که امروز کارخانه دارد بیش از آنچیزی است که سال 94 داشت، عنوان کرد: امروزاین کارخانه برای شهرستان مرزی درمیان  ارزشمندشده است  و حتی از تجزیه شدن آن نیز عبور کرده ایم.

وی با اشاره به حضور سرمایه گذاران مختلف برای سرمایه گذاری در این کارخانه عنوان کرد: سرمایه گذار های زیادی برای ورود به سرمایه گذاری در کارخانه واردشدند اما در صنعت قند تجربه نداشتند.

عظیمی با بیان اینکه در حال حاضر و از ابتدای سال جاری بیش از 90 نفر دراین کارخانه مشغول کارشدند،گفت: از توان کارگران بازنشسته کارخانه برای بازسازی آن استفاده واین موضوع باعث شد که هم کارگران کارخانه مشغول به کارشوند و هم موجب کاهش هزینه ها گردد.

وی با بیان اینکه ما در شهرستان مرزی درمیان نیروی بیکار زیادی داریم، افزود: امیدواریم تا زمان باقی مانده رسیدن به بهره برداری بتوانیم به آنچه که خواسته ما است برسیم و طرح هایی نوینی برای استفاده از انرژی های خورشیدی برای کارخانه قند قهستان داریم.

سوءاستفاده مدیران  قبلی کارخانه قند قهستان از کارگران این کارخانه 

عظیمی مدیر عامل کارخانه قند قهستان با اشاره به تحریم های استکبار جهانی بر علیه اقتصاد کشور نیز بیان کرد: تحریم ها و شیوع بیماری کرونا موجب شد تا نتوانیم به آنچه که مد نظر ما است برسیم.

وی ادامه داد: از برنامه اصلی کارکارخانه خیلی عقب هستیم ولی برای رسیدن به هدف مورد نظر تلاش خواهیم کرد.

عظیمی با اشاره به مشکلات کارخانه گفت: آب یکی از مهمترین مشکل ما در این کارخانه است و تمام سعی خود را داریم تا از هدر رفتن حتی تا 100درصد آن را بگیریم واگر کمک استانی و دولت نشود به مشکل بیشتری مواجع خواهیم شد.

وی ادامه داد: کارخانه سه چاه صنعتی دارد و امیدواریم بتوانیم از این چاه ها بهره برداری لازم را داشته باشیم و به تولید برسیم.

مدیر عامل کارخانه قند قهستان با اشاره به سرمایه گذاری در این کارخانه نیز عنوان کرد: این سرمایه گذاری 100درصد خیر خواهی است وشرکتی که با ما همکاری می کند در مناطق محروم فعالیت می کند و شرایط شهرستان به عنوان یک شهر مرزی بستر را مناسب دیدند.

وی با اشاره به اینکه هنوز به کمک بانکها نیازمند هستیم،گفت: درحال حاضر درصد سهام کارخانه به متخصص صنعت قند رسیده است .

عظیمی با حضور این کارخانه در بورس افزود: کارخانه وشرکتی می تواند وارد بورس شودکه اولا مشکل شمولیت قانون تجارت را نداشته باشد که این کارخانه تا این لحظه دارد اما از نظرپرسه کارهای حسابرسی و ثبت در بورس وبرگشت از ماده 141 زمان لازم دارد که باید به آن برسیم.

وی با بیان اینکه  در حال حاضر کارخانه مشغول تولید نبوده ودر حال بازسازی آن هستیم، ادامه داد: ما در حال حاضر نیروی ثابتی در کارخانه نداریم و تنها نیروهای کوره کارخانه دائم و در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: صنعت قند وشکر با رویکرد های فعلی دولت متاسفانه هیچ سودی برای مالکان ندارد ودرخوشبینانه ترین آن خواهد توانست به نقطه سربسری برسد.

وی با تاکید برحمایت از تولید کنندگان داخلی گفت: حتما بایدسیاست و هماهنگ کننده ای برای تولید کننده باشد تا تولید کننده دچار ضررهای فراوانی نشود.

عظیمی با اشاره به اینکه ای کاش در تصمیم گیری برقیمت ها از تولید کننده نیزدعوت ونظرات وی را جویا شوند، گفت: اگر حمایت کننده ای از تولید کننده نباشد ما حتی آجر ساختمانمان را از چین وارد خواهیم کرد.

مدیر عامل کارخانه قند قهستان با اشاره به پیگیری قوه قضائیه برتعطیلی برخی کارخانه هادر سطح کشورافزود: ازطرف دادگستری استان برای بررسی مشکلات کارخانه آمده بودندکه من در آن زمان برای پیگیری مشکلات کارخانه در تهران حضور داشتم.

وی ضمن اینکه با مشکلات زیادی روبرو بودیم، افزود: مدیریت قبلی کارخانه 40 کارگر را به زور برای گرفته وام به بانک برده وبعد پول کارگر را برای کارخانه هزینه کرده بودند که این موضوع بسیار کار اشتباهی است.

عظیمی ادامه داد: هزینه تسهیلات وامی که به حساب کارگران واریزشده بود را برداشته و به حساب کارخانه واریز و هزینه کرده بودند و حتی 10کارگر را برای ضامنت وام به بانک برده بودند.

وی عنوان کرد: حتی کارگری هست که برای کارخانه 1ونیم میلیارد تومان در سال 1392 ضامن شده است وزندگی این کارگر را مختل کرده بودند که این کارگر ممنوع المعامله شده بود حتی یارانه ماهیانه او توقیف بود.

مدیر عامل کارخانه قند قهستان ادامه داد: در اولین فرصت کل بدهی های بانک صفر و معوقات کارگران نیز با توافق انجام شده و حقوق آنها درحال پرداخت شدن است.

وی ضمن تقدیر از قوه قضائیه و استانداری استان، گفت: همه ادارات با ما اعلام همکاری کردند و این موضوع موجب خوشحالی سرمایه گذارکارخانه را فراهم گردید.

وی بیان کرد: حفظ این کارخانه بحث امنیتی است که ما به دنبال آن هستیم.

عظیمی با اشاره به برنامه های آینده این کارخانه افزود: برنامه ای برای زنان بی سرپرست، بدسرپرست که در سطح جامعه هم زیاد هستند را دنبال خواهیم کرد.

مدیر عامل کارخانه قند قهستان بیان کرد: به دنبال بهره برداری کارخانه در سال جاری هستیم چغندر کاران زمانی که ببیند کارخانه فعالیت خود را آغاز کرده است حتما درسال آینده کشت بهتری خواهندداشت.

انتهای پیام/ ک/۹۹/م

زمان انتشار: دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۴:۱۵

شناسه خبر: 89939

مطالب مرتبط :
 رونمایی از ۸ دستگاه دانکن زرشک تازه

ظهر امروز صورت گرفت:

رونمایی از ۸ دستگاه دانکن زرشک تازه در بسیج علمی پژوهشی خراسان جنوبی

​۸ دستگاه دانکن زرشک تازه در بسیج علمی پژوهشی خراسان جنوبی ظهار امروز رونمایی شد.

فضای مجازی، بستر خوبی برای نشر و گسترش فرهنگ عاشورایی است

گفتگو با مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی :

فضای مجازی، بستر خوبی برای نشر و گسترش فرهنگ عاشورایی است

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: با استفاده ازفضای حقیقی در بحث عزاداریهای محرم می توان از فضای مجازی نیز را راستای اشاعه فرهنگ عاشورا گام های خوبی برداشت.

۲۵۸۵

با وجود الزام برای ایجاد بستر اینترنت امن در جوامع مختلف پیگیری می شود؛

بررسی اینترنت پاک در ایران

طبق بررسی های بعمل آمده از سوی موسسات تحقیقاتی معتبر در دنیا مشخص گردیده است که بخش زیادی از فضای اینترنت را سایتهای غیراخلاقی به تسخیر درآورده اند که می تواند تبعات منفی بسیاری برای کاربران اینترنتی به ویژه کودکان به همراه داشته باشد.از این رو دولت ها برآن شدندتا با اعمال قوانین و مهم تر از آن اجرای پروژه اینترنت سالم و پاک بتوانند علاوه بر رفع نیاز افراد دراین بستر فضای آن را نیز کنترل و سالم سازی نمایند.

ساخت مکمل و الگو گیری از گیاهان دارویی مقاوم به خشکی

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند:

ساخت مکمل آبیار و آبسار براساس شرایط اقلیمی کشور و مقاوم به خشکی

​افخم شعرا با اشاره به معرفی مکمل و الگو گیری از گیاهان دارویی مقاوم به خشکی افزود: این مکمل ابتدا از عصاره برخی گیاهان مقاوم به خشکی تهیه شد و سپس با تجزیه و تحلیل بر روی عصاره تهیه شده، اقدام به ساخت صنعتی آن با الگوگیری از شکل طبیعی آن انجام شد.

خطبه غدیر

حجت الاسلام والمسلمین سالک مطرح کرد؛

ضرورت انجام کار کلاسیک توسط دانشگاهها در خصوص «خطبه غدیر»

حجت الاسلام والمسلمین احمد سالک ضمن تبریک عید سعید غدیر و تاکید بر حضور پرقدرت با بصیرت برای توسعه اسلام ناب بر ثبات قدم و صبر در توحید و ولایت تاکید کرد و گفت:در مقابل خطبه غدیر مدیون هستیم و ضرورت دارد که روی این موضوع در دانشگاه کار کلاسیک انجام گیرد و عملیاتی شود.

برگزاری جلسه تشریح محصولات تولید شده بسیج علمی با بسیج جامعه پزشکی استان

برگزاری جلسه تشریح محصولات تولید شده بسیج علمی با بسیج جامعه پزشکی استان

​به همت سازمان بسیج علمی پژوهشی و فن آوری ومعاونت بهداشت و درمان سپاه انصارالرضا(ع) جلسه ای با هدف تشریح محصولات تولید شده در مراکز رشد و خلاقیت بسیج علمی برگزارشد.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب