تاثیر متقابل شهر و شهروند؛ رویکرد مشارکت در بافت های تاریخی و فرسوده

زحمت کشان، توجه به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی شهروندان در برنامه ریزی های مربوط به طراحی و اجرای این برنامه ها را ضروری دانست و در این باره گفت: یکی از مراحل مهم رویکرد مشارکت شهروندان در برنامه و طرح های شهری موضوع فرهنگ در اجتماع شهری محسوب می شود که شناخت فرهنگ جامعه شهری را می توان از اقدامات اساسی مدیران شهری در جهت تضمین موفقیت این فرآیند، به حساب آورد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری در استان فارس، سعید زحمتکشان کارشناس و فعال حوزه مدیریت شهری؛ برای ایجاد محیط زندگی بهتر شهروندان، مشارکت را بهترین رویکرد دانست و فرایندهای مربوط به طرح و برنامه ها متولیان ذی‌نفوذ مدیریت شهری به ویژه در بافت‌های تاریخی و بافت های فرسوده را قابل توجه و مهم برشمرد.

سعید زحمت کشان، کارشناس و فعال حوزه مدیریت شهری در رابطه با تاثیر برنامه ریزی و طراحی شهری در راستای ارتقاء کیفیت محیط و فضای زندگی در نظام مدیریت شهری را مهم ارزیابی کرد و در این زمینه مطرح کرد: تاثیر گذاری برنامه‌ریزی و طراحی شهری در کیفیت محیط و فضای زندگی به در زمینه های مختلفی قابل بررسی است و به همین دلیل است که مشارکت دادن شهروندان به عنوان ذینفعان حقیقی در تصمیم گیری ها می تواند به اهداف مد نظر هر طرح و برنامه ای مربوط به شهر، کمک نماید.

وی ادامه داد: منافع مشترکی در بین مشارکت‌کنندگان وجود دارد که تاثیرگذاری نقش شهروندان را در فرایندهای مربوط به مدیریت شهری، مشخص می سازد.

زحمت کشان، توجه به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی شهروندان در برنامه ریزی های مربوط به طراحی و اجرای این برنامه ها را ضروری دانست و در این باره گفت: یکی از مراحل مهم رویکرد مشارکت شهروندان در برنامه و طرح های شهری موضوع فرهنگ در اجتماع شهری محسوب می شود که شناخت فرهنگ جامعه شهری را می توان از اقدامات اساسی مدیران شهری در جهت تضمین موفقیت این فرآیند،  به حساب آورد.
این کارشناس و فعال حوزه مدیریت شهری، در خصوص نقش نهادهای مدنی و تشکل های مردمی در جهت مشارکت دادن شهروندان در زمینه مدیریت شهری، بیان کرد: سازمانهای غیردولتی مردم نهاد در جهت خود اکتفایی شهروندان به تامین نیازهایشان، موثر و کارآمد هستند؛ چرا که اطلاعات این تشکل ها که با حضور مستقیم در بین مردم به دست می آید می تواند نقش اساسی را در زمینه تحقق اهداف و سیاست‌های دولت، شهرداری ها و سایر دستگاه های مرتبط، داشته باشد.
او گفت: در شرایط فعلی حاکم بر کشور که ظرفیت های دولتی و نیمه دولتی بر مدیریت شهری، تاثیر کمتری دارد؛ مشارکت مردم می تواند راه گشای بسیار از مسائل شهری باشد و به سهم خود اثرگذار و رضایتمندی بیشتری را برای شهروندان در بر داشته باشد.

این کارشناس، در رابطه با چگونگی مشارکت شهروندان در زمینه مدیریت شهری، افزود:  میزان مشارکت شهروندان در طرح و برنامه ها، در مسیرهای مختلف قابل ارزیابی است که معیارهای مرتبط با این موضوع را می‌توان در نوع نگاه و مداخلات ما نسبت به این موضوع خلاصه کرد؛ به این صورت که با تعریف معیارها و شاخص ها، فرآیندی را که در جهت تامین منافع شهروندان در امور مختلف شهری، مرتبط است را بهتر مدیریت کنیم.

زحمت کشان، نقش دفاتر توسعه محلی یا تسهیلگری را قابل تامل دانست و در این باره مطرح کرد: سیاست های مربوط به توسعه محلی می تواند با ایجاد انجمن ها و اجتماعات داوطلبانه تعریف شده پیگیری شود که این سیاست نیز در سال های اخیر با تشکیل و فعالیت دفاتر تسهیلگری در راستای مدیریت تغییر، توانمندسازی محلات شهری، رشد اجتماعی محله ها، پویایی و بهره گیری از قابلیت ها و ظرفیت های پنهان و آشکار جامعه محلی، استفاده از ایده ها و تصمیمات ساکنان و ذینفعان واقعی و ... با هدف مشارکت دادن شهروندان در شهرها، ایجاد و پیگیری شد.

وی در خصوص تحقق رویکرد مشارکت از جانب دفاتر تسهیلگری محلات شهری، بیان کرد: بررسی نتایج مثبت و اشکالات مربوط به این دفاتر نیز خود یک موضوع مهم و چالشی است که همواره در بحث و تبادل نظر مدیران شهری و شوراها با مدیران این دفاتر، مطرح است که جا دارد مناظره ای ویژه با حضور طرفین مذکور، برنامه ریزی و صورت بگیرد.

وی گفت: بنابراین تغییرات لازم است و مدیریت این تغییرات در بافت‌های تاریخی و بافت های فرسوده با رعایت ضوابط حفاظتی و ضوابط شهری از موضوعات مهم احیاء و  بازآفرینی این مناطق شهری محسوب می شود که این به تاثیر متقابل شهر و شهروند، تاکید می کند.

سعید زحمت کشان، کارشناس معمار، در خصوص نوع مداخلات مربوط به بافت های تاریخی تاکید کرد و در این خصوص گفت: مداخلات در بافت های تاریخی باید با حفظ ویژگی های مکانی و مقتضیات زمانی همراه باشد که البته در این تغییرات، تقلید همواره مدنظر نبوده و اگر هم فرم های معماری گذشته تکرار شود باید به محتوا و اصول طراحی شهری و معماری توجه شود که از ارزش و اعتبار آن نیز کاسته نشود.
وی گفت: در واقع شیوه های پاسخگویی ما نسبت به نیازها و خواسته ها نیز متفاوت است که پیوند آثار در محیط و بسترهای موجود با توجه پدیدآورندگان آن و همچنین مصالح، فن، اندیشه و ... مرتبط و قابل اهمیت است.

وی در پایان گفت: شهر نیز نمایانگر محتویات و تجربیات انسان‌ها در گذر زمان است؛ شالوده شکل‌گیری شهرهای تاریخی ما نظیر شهرهایی چون شیراز، یزد و اصفهان با بافت هر شهر و روستایی متفاوت و نیازمند شناخت جامع تر و هدفمندتری است که از رهگذر این شناخت، متوجه خودبسندگی و خوداکتفایی محلات مسکونی خواهیم شد که نتیجه رویکرد مشارکت مردمان دوران تاریخی ما در فرآیند شکل گیری شهرها بوده است و این می تواند در برنامه، طرح، اجرا و ارزیابی ها از جانب مدیریت شهری، پیگیری و  لحاظ شود.

 

انتهای پیام/

زمان انتشار: شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۰:۰۰

شناسه خبر: 90046

مطالب مرتبط :
بافت فرسوده شهری

علم و فناوری گزارش می‌دهد؛

تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری

گزارش ذیل به بحث در رابطه با مولفه های سرمایه اجتماعی در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با رویکرد جذب اعتماد و مشارکت شهروندی می پردازد.

۰

نتایج اولیه پروژه ساماندهی کالبدی و اطلاعاتی بقایای پارچه های کربونیزه تخت جمشید مشخص شد

نتایج اولیه مرحله نخست فعالیت های میدانی پروژه ساماندهی کالبدی و اطلاعاتی بقایای پارچه های کربونیزه تخت جمشید مشخص شد.

تخت جمشید

حفاظت بهتر با مستندنگاری آثار صخره ای

نشست تخصصی مستندنگاری محوطه‌ها، بناها و آثار تاریخی با رویکرد آثار صخره ای با حضور کارشناسان و متخصصین پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، برگزار شد.

۰

در گفتگو علم و فناوری، با پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی، مطرح شد؛

گسل تبریز، تهدیدی جدی برای بافت فرسوده است / نوسازی غیر استاندارد، اقدامی بیهوده است

مسئول کارگروه عمران و معماری سازمان بسیج علمی استان، خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه های دیگر که می توان به آن اشاره کرد، میزان نظارت بر بافت جایگزین و رعایت استانداردهای لازم است، در واقع اگر بافتی را به ظاهر نوسازی کنیم و استانداردهای لازم را رعایت نکنیم کارمان بیهوده خواهد بود.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب