خبرگزاری علم و فناوری

توسط محققان یک شرکت دانش بنیان؛

سامانه جامع کنترل عفونت بیمارستانی «سانکو» طراحی و راه اندازی شد/هفده دانشگاه علوم پزشکی کاربر این سامانه هستند

محسن مسگریان مدیر عامل شرکت دانش بنیان سان طب گفت: سامانه سانکو (SunCO) ، سامانه جامع کنترل عفونت بیمارستانی در کشور است که توسط محققان شرکت دانش بنیان سان طب منطبق و برحسب نیاز کشور طراحی و از سال ۱۳۹۳ در برخی بیمارستانها نصب و راه اندازه شده، و در حال حاضر تا قبل از شیوع کرونا ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی این سامانه را در بیمارستانهای خود بکار گرفته بودند اما در طی امسال تعداد دانشگاههای علوم پزشکی کاربر این سامانه به ۱۷ رسیده و ۵ دانشگاه علوم پزشکی دیگر هم در حال مذاکره برای نصب این سامانه شده اند.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از اصفهان، محسن مسگریان مدیر عامل شرکت دانش بنیان سان طب گفت: سامانه سانکو (SunCO) ، سامانه جامع کنترل عفونت بیمارستانی در کشور است که توسط محققان شرکت دانش بنیان سان طب منطبق و برحسب نیاز کشور طراحی و از سال 1393 در برخی بیمارستانها نصب و راه اندازه شده، اهمیت سامانه در شرایط کرونا ویژه تر شده و در حالی که تا قبل از شیوع این بیماری 10 دانشگاه علوم پزشکی این سامانه را در بیمارستانهای خود بکار گرفته بودند اما در طی امسال تعداد دانشگاههای علوم پزشکی کاربر این سامانه به 17 رسیده و 5 دانشگاه علوم پزشکی دیگر هم در حال مذاکره برای نصب این سامانه شده اند.  

مسگریان درگفتگو با خبرنگار این خبرگزاری با بیان این که سامانه سانکو، سامانه جامع کنترل عفونت بیمارستانی است که در سال 1393 توسط شرکت دانش بنیان سان طب و بر حسب نیاز طراحی شد، گفت: برای طراحی این سامانه مبنا مشکلات موجود در بیمارستانها است، از آنجایی که مشکلات و نیاز برای این موضوع در همه بیمارستانها یکسان نیست، همچنین دستورالعملهای جدید هم اعمال می شود سامانه بروز رسانی و در حال حاضر نسخه 14 این سامانه ارائه شده است.

وی با بیان این که این سامانه قابلیتهای متعددی دارد، گفت: سامانه بصورت اپلیکیشن روی گوشی و تبلت قابلیت نصب دارد و با تمام ورژنهای سیستم عامل های مختلف سازگار است.

 

سامانه سانکو کدام حیطه ها را پوشش می دهد

مسگریان تصریح کرد: در همه بیمارستانها پستی داریم بنام سوپروایزر کنترل عفونت که مسئول پایش، ارزیابی و نظارت بر روند کنترل عفونت است، در بیمارستانهایی که کاربر این سامانه هستند سوپروایزر با نصب این اپلیکیشن روی گوشی و تبلت و براساس چک لیست پایش بخش را شروع  کرده و به راند بیمارستان می پردازد.

 

چک لیست پایش شستشوی دست در حیطه کنترل عفونت بیمارستانی

مدیر عامل این شرکت دانش بنیان اظهار کرد: سامانه سانکو در چند حیطه قسمتهای مختلفی ساپورت می کند، چک لیست پایش شستشوی دست که شامل آیتمهای بشدت متعدد و متنوعی است.

 

چک لیست بخشهای عمومی در حیطه کنترل عفونت بیمارستانی

وی ادامه داد: چک لیستی که برای بخشهای عمومی تعبیه شده شامل وضعیت مراقبتهای بالینی توسط پرستاران، کمک بهیاران و خدماتی ها و دیگر کارکنان همچنین وسایلی که در بخش استفاده می شود و باید پایش شوند است، چک لیست هم براساس استاندارهایی است که برای آن وجود دارد.

 

چک لیست بخشهای تخصصی در حیطه کنترل عفونت بیمارستانی

مسگریان افزود: همچنین چک لیست اختصاصی بخش های ویژه، دیالیز، آنکولوژی، CSR ، اتاق عمل، کلینیک ها و غیره در زمره قابلیتهای متنوع این سامانه است.

 

چک لیست مواجهه شغلی در حیطه کنترل عفونت بیمارستانی

مسگریان با بیان این که کارکنترل عفونت در درجه اول این است جلو عفونت بیمارستانی را بگیرد، و بعد هم وسایلی که در این خصوص وجود دارد را پایش کند که به همین خاطر این چک لیست ابزار قدرتمندی است در کمک به سوپروایزر که پایش استاندارد را بتوانند انجام دهند، افزود: آیتم بعدی که سامانه ساپورت می کند چک لیست مواجهه شغلی است یعنی کل کادر درمان در شرایط شغلی با خطراتی مواجهه هستند، بنابراین خودشان را هم باید از عفونتهای بیمارستانی محافظت کنند تا ناقل عفونت نباشند، که چک لیستی کاملا استاندراد در این سامانه تعبیه شده و براساس آن پایش انجام می شود.

 

چک لیست وسایل حفاظت فردی در حیطه کنترل عفونت بیمارستانی

وی با بیان این که یک آیتمی بسیار ضروری و مهم دیگر هم داریم و بخصوص در شرایط کرونا بیشتر هم کاربرد دارد، اظهار کرد: این چک لیست وسایل حفاظت فردی است.

این محقق بیان کرد: در خصوص وسایل حفاظت فردی باید یک سری پوشش ها و وسایل خاصی مانند دستکش، گان، عینک و بعضا در بخشهای خاصی از کفشها و چکمه های خاصی استفاده شود اینها را باید پایش کنند، این که وسایل وجود دارد یا نه اگر وجود دارد به درستی استفاده می شود.

وی گفت: این آیتمی خیلی کمک کننده در بخش ویژه است، بخشهای ویژه مثل ICU و CCU بویژه برای بیمارانی که سطح هوشیاری پایینی دارند و نمی توانند آیتمهای خودشان را تنظیم کنند پرستاران این کار را انجام می دهند، این چک لیست فوق العاده کاربرد دارد، بخشهایی که اینکوبه هستند کل آیتمهای بخش پایش می شود. ونتیلاتور، ماسک و پرسنل که باید پوششهای ویژه داشته باشند و غیره.

این محقق با اشاره به این که بخشهای ویژه مثل ICU و CCU حتی فاصله تختها یک چک لیست خاص خود را دارد، افزود: یک عفونت خاصی بنام عفونت ریه (پنومونی) هم وجود دارد این هم یک چک لیست خاص کنترل عفونت را دارد، این که لوله تراشه که در دهان بیمار گذاشته شده آیا دستگاه بدرستی تعویض می شود و میکروب داخل نای فرد نمی کشد و موارد متعدد دیگر همه توسط چک لیست پایش می شود.

 

اصل کار سامانه سانکو پیشگیری است

وی افزود:  نظافت تجهیزاتی که وجود دارد مثل دستگاهای تنفسی، مانتیتور های قوی، دستگاه احیا کنند، مراقبت از NGT و افرادی که گاواژ می شوند و بیمارانی که اینکوبه شده اند و به مراقب ویژه نیاز دارند، برای همه اینها سوپروایز کنترل عفونت را انجام می دهد که بیماران درگیر نشوند و در واقع اصل کار سامانه سانکو پیشگیری است.

 

چک لیست پنج موقعیت شستشوی دست، آیتمی فوق العاده مهم در شرایط کرونا

مسگریان افزود: آیتم دیگری که در سامانه وجود دارد بعنوان ماژولها آگاهی سنجی شستشوی دست است باز هم در شرایط کرونا خیلی کمک کننده است و براساس استانداردی است.

وی سپس با اشاره به این که آنچه تا الان به آن اشاره شد چک لیست آگاهی سنجی پرسنل و تجهیزات سنجی بود، گفت: یک آیتم خیلی مهمی بنام چک لیست پنج موقعیت شستشوی دست است، این آیتم در کرونا فوق العاده مهم است.

 

 

مدیر شرکت دانش بنیان سان طب تصریح کرد: یک استاندارد بین المللی شستشوی دست وجود دارد  که میگوید رفتار پرسنل در پنج موقعیت برای شستشوی دست قبل از تماس با بیمار، قبل از اقدام آسپتیک، بعد از تماس با مایعات بدن و بعد از تماس با بیمار و بعد از تماس با محیط مجاور باید سنجیده شود، و چک لیست خاص آن در چهار حیطه شستشوی دست، استفاده از مایعات ضد عفونی کننده، استفاده از  دستکش و هیچکدام را در گروههای مختلف درمان؛ پزشک، پرستار، نمونه گیر آزمایشگاه، بهیار، نیروهای خدمات و همه چک می شود، چیزی که در شرایط کرونا ضرورتی فوق العاده دارد.

مسگریان خاطرنشان کرد: این آیتم حداقل  بالغ بر 50 سال است که وجود دارد و چند سالی است اسم چک لیست شستشوی دست در پنج موقعیت را به آن داده اند.

این محقق با یادآوری این نکته که این استانداردها چک لیست در همه حیطه ها وجود داشته و قبلا سوپروایزر کنترل عفونت ملزم به پایش این آیتمها بوده است و این کار با صرف زمان بالا در چک لیستهای کاغذی انجام می شده، آنالیز حجم بالایی از داده ها که تاریخ گذشته و با هزینه های بالا به دست می آمده، گفت: حالا با سامانه «سانکو» سوپروایزر وارد بخش می شود خیلی علنی پرسنل، تجهیزات و رفتار و همه  موارد را چک کرده همان لحظه رعایت یا عدم رعایت موارد را  انتخاب و پایش را انجام می دهد.

 

سانکو؛ تمام اطلاعات در حیطه های مختلف را در کسری از دقیقه آنالیز می کنید

وی تصریح کرد: سانکو تمام اطلاعات در همه موارد محافظت فردی، مواجهه شغلی و چک لیست بخشهای ویژه و پنج مورد شستشوی دست را تک به تک در کسری از دقیقه کمتر از دقیقه آنالیز می کند و در قالب یک داشبورد هوشمند در اختیار سوپروایزر و  تیم مدیریت اجرایی بیمارستان قرار می دهد. 

 

نقشه عملیاتی و مداخلات و پیگیریهایی که باید انجام شود

مسگریان با اشاره به این که این داشبرد یکسری اطلاعات بسیار ارزشمند از کل بیمارستان و تک تک موارد ارائه می دهد گفت: آنالیز که انجام شد دیگر می دانیم کجای بیمارستان، چه مواردی مشکل وجود دارد که از این به بعد ریشه یابی خطا می شود و سامانه یک نقشه عملیاتی را به مدیران و مسئول کنترل عفونت ارائه می دهد.

وی افزود:سامانه یم قسمت اصلی دارد که برنامه عملیاتی (Action plan) مربوطه طراحی می شود توسط این برنامه عملیاتی باید مداخله انجام شود و بعد از آن هم باید اثر بخشی مداخله را پیگیری کرد، آنقدر تکرار می شود تا مواردی که استاندارد نبوده رفع شود.

مسگریان با بیان این که پایش اطلاعات فقط توسط سوپروایزر انجام نمی شود، گفت: پستی را داریم بنام رابط کنترل عفونت که به سوپروایزر کمک می کند رابطها هم خود ارزیابی را بدون این که دیگران متوجه شوند انجام می دهند، با این حساب در یک ماه نزدیک 600 تا 700  رکورد اطلاعات در بیمارستانهای متوسط و در بیمارستانهای بزرگ بالغ بر 1000 رکورد ورود اطلاعات و ثبت می شد که آنالیز آن بسیار سخت و نشدنی بود.

 

«سانکو« در هفده دانشگاه علوم پزشکی کشور راه اندازی و رضایتمندی مراکز از سامانه خیلی بالاست

وی ادامه داد: سانکو به دلیل یونیک بودن و قابلیتهای بسیار خوبی که دارد بشدت مورد استقبال قرار گرفته، الان سانکو در بیش از 17 دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور در بیمارستانهای مختلف استفاده می شود رضایتمندی مراکز از سامانه خیلی بالاست، تا قبل از شیوع کرونا تعداد ده دانشگاه علوم پزشکی این سامانه را داشتند و بعد از آن هم 7 دانشگاه علوم پزشکی دیگر کاربر است سامانه شده اند و با 5 دانشگاه علوم پزشکی دیگر هم در حال مذاکره هستیم.

 

نگاه ویژه شرکت سان طب برای نصب سامانه «سانکو» در شرایط کرونا

مسگریان تصریح کرد: و با توجه به شرایط کرونا و این که کادر درمان درگیر هستند تمام تلاش مان را می کنیم در همه بیمارستانهای در دورافتاده ترین جای کشور این سامانه نصب شود حتی در این شرایط پیش پرداخت برای بیمارستان را حذف کرده ایم و به محض درخواست چنانچه نهادهای بالاسری مجوزهای لازم را به بیمارستان بدهند سامانه را نصب و آموزش می دهیم و هم پشتیبانیهای رایگان خودمان را ارائه می کنیم.

مسگریان گفت: امسال هم از اواخر سال 1398 و اوایل سال 1399 چک لیست پایش کرونا بنام حیطه کووید 19 به سامانه اضافه شده پایشها براساس چک لیست های استاندارد از بخش، اورژانس، راههای ورودی و خروجی و این که چه رفتاری باید انجام شود به محض این که مشخص شود فردی کووید19 دارد را سانکو ساپورت می کند و  هشدارهای خاص خود در هر حیطه می دهد و مداخلاتی را باید انجام گیرد مشخص می کند.

 

وضعیت سامانه های کنترل عفونت در دنیا چگونه است؟

وی با اشاره به این که سانکو قابلیت بومی سازی شدن Customize) ) دارد و کاملا بومی هر بیمارستان می تواند ارائه شود، گفت: در خیلی کشورهای مختلف سیستمهایی برای کنترل عفونت وجود دارد خیلی از سیستمهایی که در دنیا وجود دارد فقط جمع آوری اطلاعات افرادی است که دچار عفونت شده اند سانکو برعکس است شرایطی را فراهم می کند که عفونت در بیمارستان شکل نگیرد و به کمترین حد ممکن برسد به همین خاطر با قابلیتهایی که الان سامانه دارد کاملا یونیک و منحصر بفرد است و در طراحی هم از مهندسی معکوس استفاده نشده کاملا برحسب نیاز و  براساس مشکلاتی که مطرح شده و با جلسات متعددی  تیمتحقیق و توسعه  شرکت که با متخصصان مختلف بویژه متصصان عفونی و استادان دانشگاه داشتیم سامانه طراحی و تکمیل شد. این در حالی است که تهیه سامانه های خارجی کنترل عفونت هزینه های گزافی را می طلبد و خدمات بعد از فروش هم ندارد.

 

سامانه سانکو در ابعاد مختلف از منظر اقتصادی چه اهمیتی دارد؟

 وی با بیان این که این سامانه در درجه اول باعث حذف هزینه ناشی از مصرف حجم بالایی کاغذ می شود، یک یا دوکارشناس هم باید آنالیز را انجام می دادند که حذف می شود،گفت: از همه مهمتر آمار ابتلا به عفونتها را پایین می آورد این مصرف آنتی بیوتیک را کاهش می  دهد که از یک طرف هزینه بیماران را کاهش می دهد از طرف دیگر گردش تخت بیمارستان بالا می برد و باعث درآمدزایی برای بیمارستان می شود، در دراز مدت اثرات اجتماعی و اقتصادی بالایی دارد.

 

آماری دارید چقدر ابتلا به عفونت را کاهش داده است؟

مسگریان تصریح کرد: براساس مراکز مختلف و نقاط مختلف جغرافیایی آمارها متفاوت است وقتی درست انجام شود و بخصوص وقتی که مداخلات درست اتفاق افتاده در کوتاه مدت بالغ بر 10 الی 20 درصد آمار ابتلا را کاهش داده است که در مقیاس کلان بسیار ارزشمند است.

انتهای پیام/

معصومه صادقی

زمان انتشار: سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۵:۰۰

شناسه خبر: 91239

مطالب مرتبط :
ژن درمانی برای بازسازی عصب بینایی منجر به درمان جدید گلوکوم  خواهد شد

پزشکان اعصاب بالینی در دانشگاه کمبریج گزارش کردند؛

ژن درمانی برای بازسازی عصب بینایی منجر به درمان جدید گلوکوم خواهد شد+عکس

پزشکان اعصاب بالینی در دانشگاه کمبریج از ژن درمانی برای بازسازی آکسونهای آسیب دیده در چشم استفاده کردند که می تواند به توسعه روشهای درمانی جدید برای گلوکوم، یکی از مهمترین دلایل نابینایی در سراسر جهان کمک کند. آنها با بیان مولکول آداپتور پروترودین که به طور معمول در نورون های غیر احیا کننده در سطوح پایین یافت می شود، به این مهم دست یافتند.

طراحی و ساخت قرص سر وقت بیدار شدن

مدیر دبیرخانه کشوری اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی ایران؛

طراحی و نمونه سازی قرص سر وقت بیدار شدن

مهرداد امید سالاری مدیر دبیرخانه کشوری اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی ایران، از طراحی و نمونه سازی قرصی تحت عنوان قرص سر وقت بیدار شدن خبر داد و گفت: این قرص در حال حاضر وارد مرحله نمونه سازی شده است.

بیانیه گام دوم ناظر بر حرکت کلان ملت است/دانشگاهیان و نخبگان جایگاه خود را پیدا کنند

مسئول مطالعات و جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی؛

بیانیه گام دوم ناظر بر حرکت کلان ملت است/دانشگاهیان و نخبگان جایگاه خود را پیدا کنند

مسئول مطالعات و جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در یک نشست تخصصی، با بیان این که انقلاب اسلامی ایران مظهر دگر اندیشی در جهان مدرن است، گفت: بیانیه ناظر بر حرکت کلان ملت است از استاد تا دانشجو تا نخبگان در رده های مختلف در رسته ها و رشته های گوناگون باید جایگاه خود را پیدا کنند.

برنده نوبل که به نجات لایه ازن کمک کرد مُرد

برنده نوبل که به نجات لایه ازن کمک کرد مُرد

ماریو مولینا، شیمی دان که با کار بر روی لایه ازن در سال ۱۹۹۵ برنده جایزه نوبل شد، روز گذشته در سن ۷۷ سالگی در مکزیکو سیتی درگذشت.

۱

اتحاد بیمارستان‌های دولتی و خصوصی برای مقابله با کرونا؛

بیمارستان‌های خصوصی نیز بیماران کرونایی پذیرش می‌کنند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: با توجه شیوع گسترده ویروس کرونا در استان بیمارستان‌های خصوصی نیز بیماران کرونایی پذیرش می‌کنند.

راه اندازی انجمن شرکت های دانش بنیان و فناور استان گیلان

خبرگزاری علم و فناوری گیلان:

راه اندازی انجمن شرکت های دانش بنیان و فناور استان گیلان

انجمن شرکت های دانش بنیان و فناور استان گیلان با حضور فعالین اقتصادی استان شروع بکار می نماید.

دستگاه تنفسی

توسط فناوران مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی تحقق یافت؛

ابداع دستگاه تنفس مصنوعی غیر تهاجمی دو فشاره

فناوران شرکت کیان زیست یاخته ایرانیان از فناوران مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی موفق به ابداع دستگاه تنفس مصنوعی غیر تهاجمی دو فشاره بر اساس فشار هیدرواستاتیک آب برای شرایط اورژانسی شدند.

تست MIT COVID-۱۹ می تواند آنقدر ارزان باشد که مردم هر روز خود را آزمایش کنند

تست MIT COVID-۱۹ می تواند آنقدر ارزان باشد که مردم هر روز خود را آزمایش کنند

آزمایشی به نام STOPCovid در مدت زمان ۳۰ دقیقه تا یک ساعت با دقت ۹۳٪ نتایج را به همراه دارد.

۱

در ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا؛

فرمانداران عملکرد مناسبی در نظارت بر رعایت اصول بهداشتی ندارند/کاهش استفاده از ماسک در استان

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اجرای محدودیت های کرونایی به دلیل افزایش شیوع بیماری در استان گفت:فرمانداران عملکرد مناسبی در نظارت بر رعایت اصول بهداشتی ندارند

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب