خبرگزاری علم و فناوری

گزارشی از یک نظریه؛

چرا گروه خونی O می تواندخطر ابتلا به کرونا ویروس جدید را کاهش دهد+ عکس

محققان آلمانی چگونگی رخ دادن عفونت کروناویروس جدید از طریق اتصال مشخصات کربوهیدرات به گروه های خونی را بررسی کرده و نشان دادند گروه خونی O فعالیت های ضد گلیکان بسیاردارد، فعالیتهای ضد A و ضد B را حفظ کرده و فقط ضد H را از دست می دهد همچنین آنتی بادی های ضد A و ضد B ناشی از محیط زیست فقط در گروه خونی O تولید می شوند و در گروه خونی O، کمترین تماس با ویروس وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از اصفهان به نقل ازمدیکال نیوز، سیستم ایمنی ذاتی و ارتباط آن با گروه های خونی ABO (H) ممکن است نقشی اساسی در عفونت کروناویروس جدید داشته باشد. در همین راستا محققان آلمانی چگونگی رخ دادن عفونت کروناویروس جدید از طریق اتصال مشخصات کربوهیدرات به گروه های خونی را بررسی کرده و  نشان دادند گروه خونی O فعالیت های ضد گلیکان فوق العاده، فعالیتهای ضد A و ضد B را حفظ کرده و فقط ضد H را از دست می دهد همچنین آنتی بادی های ضد A و ضد B ناشی از محیط زیست فقط در گروه خونی O تولید می شوند و در گروه خونی O، کمترین تماس با ویروس وجود دارد.

عفونت با سندرم حاد تنفسی حاد کرونا ویروس جدید که باعث بیماری کووید19 می شود، در برخی افراد علائمی ندارد و در بسیاری دیگر عواقب شدید و کشنده دارد. پیشرفت یک بیماری به عوامل زیادی بستگی دارد. برای ویروس های کرونا، این شامل انواع مختلف پیوندهای فیزیکی و شیمیایی است که بین ویروس و سلول های میزبان ایجاد می شود.

در عفونت قبلی SARS-CoV ، محققان دریافتند که گلیکوزیلاسیون O یا اتصال کربوهیدرات ها به گروه اکسیژن موجود در پروتئین ها، نقشی اساسی در ایجاد بیماری دارد. برای کرونا ویروس جدید، محققان پیش بینی می کنند که ممکن است اتفاق مشابهی رخ دهد،با گلیکوپروتئوم O که یکی از اجزای مهم عفونت است.

اگرچه به نظر می رسد گیرنده تبدیل کننده آنژیوتانسین 2 انسان ACE2) )گیرنده اصلی ویروس در سلولهای میزبان باشد، اما ویروس به احتمال زیاد از طریق تشکیل یک گلیکان واسط​​، تحت سلطه آمینو اسید ویروس متصل می شود. در انسان، ساختار میانی حاصل که مستقل از گروه خونی است، ممکن است با کربوهیدراتهای اختصاصی گروههای خونی ABO (H) جایگزین شود.

 

مطالعه: چرا افراد گروه خونی A در معرض خطر هستند در حالیکه افراد گروه خونی O ممکن است از عفونت کرونا ویروس جدید (COVID-19) محافظت شوند: فرضیه ای در مورد چگونگی حمله ویروس به بدن انسان از طریق تعیین گروه خونی Abo (H) کربوهیدرات ها

 

گروه های خونی و پاسخ ایمونولوژیک

در یک مطالعه جدید که به عنوان پیش چاپ  منتشر شده است، پیتر آرند از دانشگاه فیلیپس ماربورگ در آلمان نظریه ای را درباره چگونگی رخ دادن عفونت کروناویروس جدید از طریق اتصال مشخصات کربوهیدرات به گروه های خونی پیشنهاد می کند.

پس از اتصال ویروس از طریق پروتئین ACE2 به سلولهای انسانی، مطالعات نشان داده اند که در طی فرآیند همجوشی ویروس با میزبان، آمینو اسید سرین ویروس حیاتی است. با توجه به آنچه از مطالعات قبلی در مورد سرین شناخته شده است، احتمالاً اتصال از طریق گلیکوزیلاسیون O به سلولهای میزبان رخ می دهد.

 

سیستم ایمنی ذاتی و ارتباط آن با گروه های خونی ABO (H) دارای نقشی اساسی در عفونت کروناویروس جدید است

به نظر می رسد علائم بیماری بیشتر در بیماران با گروه های خونی غیر O رخ می دهد، که نشان می دهد سرین ویروسی ساکاریدهای گروه های خونی A ، B و AB را در روند گلیکوزیلاسیون هدف قرار می دهد. بنابراین، سیستم ایمنی ذاتی و ارتباط آن با گروه های خونی ABO (H) ممکن است نقشی اساسی در عفونت کروناویروس جدید داشته باشد.

در مقابل فعالیت سلول B، که ناشی از محیط پیرامونی است، تولید آنتی بادی غیر ایمنی IgM به سلول های B محدود نمی شود. این می تواند خود به خود در سلولهای اپیتلیال موش و انسان ایجاد شود. مطالعات قبلی IgM را به آنتی ژن A-like / Tn ، ساکارید GalNAc مرتبط با سرین یا ترئونین مرتبط کرده اند.

باقیمانده های ویروسی سرین SARS-CoV-2 که توسط TMPRSS2 میزبان تحریک می شوند ، متابولیسم GalNAc میزبان را هک می کنند و هر دو گروه خونی O (H) و گروه خونی A به طور یکسان از طریق گروه خونی واسطه ای مستقل و بین گونه ای گلیکوزیلاسیون O-GalNAc-Ser (Tn)آلوده می شوند.

.

IgM تحت تشکیل فنوتیپ ABO (H) قرار می گیرد و در سطوح سلول و پروتئین های پلاسما ایجاد می شود. به نظر می رسد سرین به تنهایی بر واکنش این آنتی بادی تأثیر می گذارد و اپی توپ های مختلف را متصل می کند. محقق می نویسد: "بنابراین، بقایای سرین همچنین ممکن است به عنوان پذیرنده در محل استقرار فنوتیپی فعالیت آنتی بادی فعال عمل کند."

این فرضیه فرضی می تواند در پروتئین محلول در گروه خونی فعال در خون، مانند مولکول α2-ماکروگلوبولین، که فعالیت گروه خونی آن کاملاً با نوع گروه خونی فرد مرتبط است، رخ دهد.

 

گروه خونی O فعالیت های فوق العاده ضد گلیکان ضد A و ضد B را حفظ کرده و ضد H را از دست می دهد

این مولکول از نظر ساختاری مربوط به IgM است و به ترتیب در تنظیم پایین فعالیت ضد A و B در گروه های خونی A و B نقش دارد. گروه خونی O فعالیت های فوق العاده ضد گلیکان ضد A و ضد B را حفظ کرده و ضد H را از دست می دهد.

 

آنتی بادی های ضد A و ضد B ناشی از محیط زیست فقط در گروه خونی O تولید می شوند

سطح ضد A در گروه خونی B و سطح آنتی B در گروه خونی A کمتر از گروه خونی O است. آنتی بادی های ضد A و ضد B ناشی از محیط زیست فقط در گروه خونی O تولید می شوند. بعلاوه، IgG، آنتی بادی ثانویه به نظر می رسد فقط در این گروه خونی محدود به ضد A و B باشد.

عفونت کروناویروس جدید مربوط به گروه های خونی احتمالاً با ترکیبی از گروه های خونی ABO (H) یا با تقلید از مسیرهای متابولیک گلیکوزیلاسیون از سیستم ایمنی بدن انسان فرار می کند.
در تمام گروه های خونی، عفونت توسط اتصال میانی مانند A / Tn رخ می دهد. در گروه خونی O، این جایگزین با فوكوزیلاسیون نوع موسین می شود و یك آنتی ژن هیبریدی از نوع H تولید می شود. بنابراین، در گروه های خونی A ، B و AB ، این امکان وجود دارد که اتصال A-like / Tn میانی با تشکیل نوع موسین A و / یا B و ضد A-isoagglutinin یا anti-B جایگزین و سطح کاهش می یابد.


در گروه خونی O، کمترین تماس با ویروس وجود دارد
در گروه خونی O، کمترین تماس با ویروس وجود دارد که فقط با تشکیل آنتی ژن نوع H به ویروس متصل می شود. هنگامی که فقط ایزواگلوتینین ضد H را از دست می دهد اما پاسخهای ثانویه IgG را حفظ می کند، بیشترین محافظت از این گروه است.


گروه خونی AB بیشترین تماس را با ویروس دارد
در گروه خونی A، تشکیلات ضد A و ضد H مسدود شده، سطح ضد B کم است و IgG تولید نمی شود. در گروه خونی B، ضد B و ضد H مسدود شده، ضد A کم است و IgG تولید نمی شود. گروه خونی AB حداقل در برابر عوامل بیماری زا محافظت می شود و بیشترین تماس را با ویروس دارد.

بنابراین، عدم وجود آنتی بادی های ضد A و B در گروه های خونیA ، B و AB ، سلول ها را از خود واکنش پذیری در برابر ساختارهای مکمل محافظت می کند و بنابراین  نمی تواند از تشکیل ساختارهای ترکیبی در مراحل بعدی روند عفونت جلوگیری کند.

به احتمال زیاد در عفونت کروناویروس جدید، فرایندهای خود ایمنی، به ویژه در گروه های خونی غیر O، ممکن است در علائم شدید نقش داشته باشند. نویسنده می نویسد: "با این حال، خطر فردی برای آلوده شدن به SARS-CoV-2 یا بیمار شدن جدی نمی تواند فقط بر اساس وابستگی به گروه خونی ABO (H) فرد پیش بینی شود، زیرا بسیاری از خطرات دیگر وجود دارد."

انتهای پیام/

معصومه صادقی

https://www.news-medical.net/news/20201012/Why-blood-type-O-might-lower-risk-for-SARS-CoV-2-infection.aspx

زمان انتشار: چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۰:۰۰

شناسه خبر: 91465

مطالب مرتبط :
خبرگزاری علم و فناوری

ایستگاه ۱۶۰.جلوگیری از مرگ بر اثر کرونا امکان پذیر می باشد.

جلوگیری از مرگ بر اثر کرونا امکان پذیر می باشد.

جلوگیری از مرگ بر اثر کرونا امکان پذیر می باشد.

۲۲۵۵

محققان استرالیایی گزارش کردند؛

فناوری بیونیک بر روی سه بیمار پیوند داده شد/ افراد فلج با افکار خود رایانه ها را کنترل می کنند+ عکس

محققان استرالیایی فناوری را توسعه داده اند که به افراد فلج اندام فوقانی امکان می دهد با استفاده از افکار و حرکات چشم خود پیام، پیام الکترونیکی و انجام کارهای آنلاین را انجام داده و ارسال کنند. این فناوری تا به حال با موفقیت بر روی سه بیمار پیوند داده شده است.

میدان های الکترومغناطیسی دیابت نوع ۲ را در موش ها درمان می کند

محققان کشف کردند؛

میدان های الکترومغناطیسی دیابت نوع ۲ را در موش ها درمان می کند

یک پروژه منحصر به فرد نشان می دهد که دیابت می تواند توسط میدان های الکترومغناطیسی درمان شود.این می تواند در آینده بعنوان گزینه سوم درمان دیابت در دسترس باشد.

مدال سواد رسانه ای، نشانه ای برای تلاشم در راه نهضت سواد رسانه ای است

عضو مرکز بسیج علمی پژوهشی فاطمه زهرا (س) مبارکه؛

مدال سواد رسانه ای، نشانه ای برای تلاشم در راه نهضت سواد رسانه ای است

ساجده صداقت برگزیده مدال نقره کشوری المپیاد سواد رسانه ای از دانش آموزان فعال و عضو مرکز بسیج علمی پژوهشی فاطمه زهرا (س) ، گفت:مدال سواد رسانه ای نشانه ای است که تمام تلاشم را در راه نهضت سواد رسانه ای بکار بندم و نوجوانان کشورم را در راه کسب سواد رسانه ای تشویق کنم.

هفته پیشگیری از مسمومیتها

معاون پژوهشی مرکز سم شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛

۶۰درصد بیماران مسموم مراجعه کننده به اورژانس، ناشی ازمسمومیت دارویی هستند/ بیشترین مسمومیت با داروهای اعصاب و روان است

دکتر رخساره معمار معاون پژوهشی مرکز سم شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در هفته پیشگیری از مسمومیتها، گفت: ۶۰ درصد بیماران مسموم اورژانسی، مسمومیت دارویی هستند و بیشترین مسمومیت دارویی اتفاقی یا غیر اتفاقی هم مربوط به داروهای اعصاب و روان است.

 سرانجام، درمان نابینایی وابسته به سن کشف شد

محققان دانشگاه گنت گزارش کردند؛

سرانجام، درمان نابینایی وابسته به سن کشف شد

ماکولا بینایی و خواندن را تیز می کند اما در بسیاری از افراد مسن تحت تأثیر قرار می گیرد. دژنراسیون ماکولای وابسته به سن مهمترین علت نابینایی در افراد بالای ۶۵ سال است و تقریباً ۳۰٪ افراد بالای ۷۵ سال مبتلا هستند. متأسفانه، هیچ درمانی برای این بیماری نابینا اثبات نشده است. اکنون تحقیقات در دانشگاه گنت برای درمان با قطره های چشم برای مقابله با ریشه این بیماری کور ادامه دارد.

۱

تعطیلی گروه های شغلی و اعمال محدودیت های کرونایی جزو اختیارات ستاد ملی است

استاندار آذربایجان غربی گفت:تعطیلی گروه های شغلی و اعمال محدودیت های کرونایی جزو اختیارات ستاد ملی است.

امروز، مراسم تشییع نهمین شهید مدافع سلامت اصفهان برگزار می شود

امروز، مراسم تشییع نهمین شهید مدافع سلامت اصفهان برگزار می شود

مراسم تشییع پیکر نهمین شهید مدافع سلامت اصفهان «علی برجیس»، پرستار جوان بخش آنژیوگرافی بیمارستان قلب چمران اصفهان که براثر ابتلا به بیماری کرونا فوت کرد، برگزار می شود.

بتن

بتن کربن پایین با تقویت کننده های شبکه پلیمری محکم می ماند

دانشمندان با استفاده از چاپ سه بعدی ساختار مشبک پلیمری تولید کرده اند که می تواند به عنوان ستون فقرات برای بتن کم کربن عمل کند که از استحکام و دوام بالایی نیز برخوردار است.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب