خبرگزاری علم و فناوری

دفترچه قسط بزرگ دولت (۲)

دولت باید به طور جدی جهت کسب درآمد به مالیات و سپس رونق تولید بپردازد و مالیات بر واردات باشد و مالیات بر ثروت و درآمد و ثروت مندان بسته شود نه بر ارزش افزوده، مواد مصرفی و کالا و خدمات که در واقع باعث ضرر به طبقه متوسط و ضعیف می‌شود و باعث ضرر به تولید کننده می شود و ما نیاز به اصلاح ساختاری داریم.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از شیراز، آخرین تجربه تورم بالا در سال ۷۴ بود که شاهد تورم ۴۹%  بودیم و مجدد در سال ۹۸ ما شاهد تورم ۴۲% بودیم که در واقع هیچ اصلاح ساختاری هم در کار نبود و از طرفی تعطیلی کارخانجات هپکو، هفت تپه آذراب و فرآیند تعدیل نیرو همگی ناشی از کسری بودجه دولت بود که آن هم ناشی از عدم فروش نفت و عدم وصول برخی درآمدهای نفتی بود.

 

سیل برق‌آسای فصل بهار سال ۹۸ نیز کمک مالی دولت را می‌طلبید، دولتی که برای امور مصوب خود نیز کسری بودجه داشت، مانند پرداخت یارانه ها به خصوص برای قشری که زیر خط فقر و با ماهیانه ۲۲۰ هزار تومان درآمد زندگی می کنند و یا پرداخت حقوق کارمندان ۴/٧ میلیون خانواده که ۱۸ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند و نهایتا هزینه های عمرانی و فرهنگی که تعطیل شدن پروژه های عمرانی باعث مختل شدن زندگی پیمانکاران می شد و عدم فروش نفت در واقع باعث درگیر شدن طبقه متوسط شهری که عامل آشوبها، اعتراضها و انقلاب ها بودند می شد و این کسری بودجه به راحتی می توانست یک دولت را ساقط کند.

 

ادامه راه های کسب درآمد دولت ها شامل موارد زیر است:

 

۷.  مالیات:

مالیات در واقع یک ابزار سیاستی مهم برای رفتار سازی در جامعه و کسب درآمد برای دولتها است و مالیات می تواند مهمترین منبع درآمد دولت ها محسوب شود و دولتها تمام تلاش خود را برای افزایش گرفتن مالیات انجام می دهند و چون از یک حد بهینه بیشتر نمی توانند مالیات بگیرد چون باعث کاهش تولید و کاهش درآمد مالیاتی می‌شود  تنها یک راه برای دولتها می‌ماند و آن رونق تولید و همزمان با آن گرفتن مالیات است  در واقع افزایش مالیات باید با رونق تولید همراه شود.

 

یعنی دولت‌هایی که مالیات بیشتری دریافت می‌کنند درصدد افزایش روند تولید هم بر می‌آیند و مالیات عامل انگیزش دولت برای کسب درآمد می شود مانند  کره جنوبی که توسعه خود را با ایران آغاز کرد ولی سهم زیادی از بودجه را از مالیات تامین می کند و رشد اقتصادی بالایی هم دارد جالب است که (کره جنوبی فاقد نفت) است و تورم و بیکاری پایینی هم دارد، یا ( کشور نروژ) که اجازه نمی‌دهد که پول حاصل از فروش نفت وارد کشورش شود و در کشورهای خارجی برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری می‌کنند چون پول حاصل از آن را فسادزا می‌دانند که البته در ایران به دلیل تحریم های بانکی بانک مرکزی این امکان نیست ولی راه هایی وجود دارد برای بهینه کردن ورود پول نفت کشور اگر اراده‌ای وجود داشته باشد.

 

سهم مالیات از بودجه در ایران بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است ولی در کشورهای اروپایی سهم مالیات بیش از ۷۰ درصد است شاید تصور شود که کشورهای اروپایی چون اقتصاد بزرگتری دارند امکان دریافت مالیات بیشتری هم دارند که این تصور غلط است، در شاخص( تلاش اقتصادی) که همان نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را تلاش اقتصادی گویند، ایران تنها ۷/۵ از تولید ناخالص داخلی مالیات دریافت می‌کند و چون تولید ناخالص داخلی یک مقدار تقریباً پایدار است دریافت مالیات از آن تهدید خارجی ندارد و درآمد پایداری محسوب می شود.

 

با اخذ مالیات دیگر نیازی به فروش اموال دولتی( چه نفتی به چه غیر نفتی) نیست و باعث گسترش عدالت اجتماعی، رونق تولید، رفع کسری بودجه و مانع افزایش تورم و جلوگیری از ایجاد نقدینگی بدون پشتیبانی تولید می شود،  اگر ما در اخذ مالیات نه به مانند کشورهای اروپایی که بالای ۴٠ درصد مالیات اخذ می کنند بلکه به جای اخذ ٧/۵ درصد مالیات آن را به نرخ ۱۶ درصد کشور پاکستان هم برسانیم دو برابر کسری بودجه سال ۹۸ را به بیش از ۹۰ درصد بودجه سال ۹۹ را تأمین خواهیم کرد.  

 

مشکل دیگر اینکه الان در کشور ما اخذ مالیات بیشتر از قشر متوسط جامعه است نه  ثروتمندان جامعه  و این باعث افزایش بی عدالتی می شود، منفور شدن کلمه مالیات در نزد مردم به خاطر ثروتمندانی است که از خدمات دولتی، عمرانی، فرهنگی و امنیتی بیشتری برخوردارند و دچار فرار مالیاتی هستند و یا چتر معاف مالیاتی دولت بیشتر بر سر آنها گسترده است ولی از طبقه ضعیف و متوسط جامعه به سرعت مالیات اخذ می گردد.

 

 مالیات به چهار چیز تعلق می‌گیرد  :١. مالیات از مصرف کننده یا همان مالیات بر ارزش افزوده که به کالا و خدمات  تعلق می‌گیرد ٢.مالیات از درآمد و حقوق ٣. مالیات از سود شرکت‌ها ۴. مالیات از ثروت

 

در حالی که گروه چهارم یعنی ثروتمندان در ایران مالیات بسیار کمی پرداخت می کنند، در آمریکا و کانادا دهک اول جامعه یعنی ثروتمندان بیش از ۷۰ درصد مالیات می دهند ولی در ایران ثروتمندان تنها ٣ درصد مالیات می دهند، در واقع خون هایی رنگین تر از همه دنیا دارند، اگر سهم دهک پر درآمد ایران از مالیات به کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، انگلستان و سوئد برسد به تنهایی درآمد مالیاتی کشور دو برابر می‌شود یعنی سهم مالیات از بودجه به جای ۳۱ درصد به ۵۷ درصد می‌رسد، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که ما در کشور ۳۰۰ هزار نفر میلیاردر داریم که ٢/۵ جمعیت ما را تشکیل داده اند و ٨٠ درصد نقدینگی در دست آنهاست و درآمد سالانه آنها بیش از یک میلیارد است و ماهانه بیش از ۱۰۰ میلیون درآمد دارند  که نیمی از آنها حتی یک بار هم مالیات نداده‌اند.

 

از طرفی چون سود تولید در ایران پایین است از تولید کنندگان که باید کمتر مالیات دریافت شود بیشتر دریافت می شود و جالب است که ۳۷ درصد مالیات از تولید کنندگان دریافت می‌شود ولی در کشورهای دیگر این رقم برای تولید کنندگان ۹ درصد است یعنی حدود یک سوم ایران.

 

سهم مالیات بر درآمد نیز در ایران ۱۴ درصد است ولی در کشورهای دیگر ۳۹ درصد است و فرار مالیاتی به شدت بالاست و فقط نظام تولیدی کشور در شرایط بد اقتصادی، رکود فعلی و سود پایین ۳۷ درصد مالیات می دهد.

 

مالیات بر مشاغل (کارفرما) کسانی که در سال درآمد ۵۰ میلیون تومانی دارند باید ۱۵ درصد مالیات بدهند، کسانی که در سال در آمد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دارند باید ۵۰ میلیون را ۱۵ درصد و پنجاه میلیون را ۲۰ درصد مالیات بدهد و کسانی که بالای ۱۰۰ میلیون درآمد دارند باید ۲۵ درصد مالیات بدهند.

 

مالیات بر حقوق و دستمزد که بلافاصله از حقوق کارمندان کم می شود و دست به نقدترین نوع مالیات است که به کسانی که حقوق بین ٢/٧٠٠ تا ۴/٢٠٠ دارند ١٠ درصد مالیات، کسانی که حقوق ۴/٢٠٠ تا ۶/٨٠٠ دارند ۱۵ درصد مالیات و کسانی که حقوق ۶/٨٠٠ تا ۱۱ میلیون دارند ۲۰ درصد مالیات و کسانی که حقوق ۱۱ میلیون تا ۱۶/۵ میلیون دارند ۲۵ درصد مالیات و کسانی که حقوق بالای ١۶/۵ میلیون دارند باید ۳۵ درصد مالیات بدهند.

 

در مورد گزینه آخر از کسانی که ۳۵ درصد مالیات می‌دهند و حقوق بالای ١۶/۵ میلیون دارند این میزان در کشورهای دیگر تا ۷۰ درصد مالیات می‌دهند، تفکر غلطی حاکم است که اخذ مالیات از ثروتمندان باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود و  تفکر درست این است که اخذ مالیات خوب از ثروتمندان باعث تقسیم این ثروت بین سایر مردم، افزایش قدرت خرید مردم، افزایش تقاضا و رشد سرمایه‌گذاری و نهایتا رونق اقتصادی خواهد شد.

 

از طرفی اظهارنامه مالیاتی که صاحبان مشاغل، شرکت‌ها و ثروتمندان با نام خود اظهاری اکثرا به دروغ پر می کنند و یا دچار فرار مالیاتی و یا معاف مالیاتی هستند به معضلی تبدیل شده است، در سال ۹۳ رئیس ثبت شرکتها اعلام کرد که ما یک میلیون و سیصد هزار شرکت ثبت شده در کشور داریم در حالی که سازمان امور مالیاتی اعلام کرد ما تنها ۴۰۰ هزار شرکت داریم که اظهارنامه مالیاتی پر کردند یعنی در واقع ٩٠٠ هزار شرکت فرار مالیاتی یا دزدی مالیاتی دارند.

 

 در سال ۹۷ نیمی از درآمد مالیاتی را دچار فرار مالیاتی بودیم و مجموع مالیات پرداختی اصناف صنف های مختلف مانند صنف طلا فروشان و... با درآمدهای میلیاردی تنها ۹ هزار میلیارد و مجموع مالیات بر حقوق و دستمزد ۱۲ هزار میلیارد بوده است در واقع مالیات بر حقوق و دستمزد ٣٠٠٠ میلیارد بیشتر از پرداختی اصناف مختلف بوده است و این یعنی فاجعه!

 

زد و بند و فسادی که بین ممیزی( یعنی مأمورین اخذ مالیات) و مودی( یعنی پرداخت کننده مالیات) وجود دارد و یا پر کردن دروغ اظهارنامه مالیاتی و یا ایجاد حساب های جعلی که به گفته ریاست بانک مرکزی تنها در بانک ملی یک میلیون حساب بی هویت وجود دارد و یا به گفته سازمان امور مالیاتی در یک مورد تنها به نام یک نفر ۳۰۰ حساب بانکی تشکیل شده بود و یا ۷ میلیون دستگاه پوز بی هویتی که در کشور وجود دارد، همگی باعث فرار مالیاتی می شوند.

 

تنها راه نصب کارتخوان برای مشاغل است که به سازمان امور مالیاتی کشور متصل باشد به خصوص جهت (پزشکان و وکلا) تازه پزشکان به سران قوا نامه اعتراضی هم می‌زنند و جالب اینکه رئیس کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید: باید کمک کنیم تا این گره ای که به ناحق به گلوی جامعه پزشکی افتاده است را باز کنیم! با وجود هشدارهای حاکمیتی تنها ۴۰ درصد پزشکان کارتخوان نصب کرده اند.

 

و از طرفی ما چهارصد هزار میلیارد ریال در کشور معاف مالیاتی داریم که خیلی های آن از بی جا و بی مورد است که در واقع ۴۰ درصد حجم اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد مثلاً  شرکت‌های دانش‌بنیان تا ۱۵ سال  و یا شرکت‌هایی که به نام صادرات در مناطق آزاد تاسیس می‌شوند تا ۱۵ سال معافیت مالیاتی صادر می کنند که در واقع بیشتر در کار واردات و قاچاق هستند و یا کسانی که با تاسیس هتل، مراکز گردشگری، فعالیت‌های تولیدی و معدنی  تا ۵ سال معافیت مالیاتی هستند و شگرد همه این افراد فوق در فرار مالیاتی این است که بعد از پایان مدت شرکت را منحل کرده و شرکت جدیدی تاسیس می کنند که از مالیات فرار کنند آیا نباید برخی قوانین تغییر کند؟

 

مورد بعدی معافیت مالیاتی هنرمندان است، آیا بازیگری که برای رفتن عکسش در بیلبورد تبلیغاتی یک میلیارد تومان پول دریافت می‌کند از پرداخت مالیات معاف است؟ در کشور های دیگر شخصیت های سینمایی از مالیات معاف نیستند در آمریکا تا ۵۱% و در انگلستان تا ۳۳ % و در سوئد تا ۴۰ % از بازیگران و شخصیت های سینمایی مالیات دریافت می گردد ولی در ایران این رقم صفر درصد است و در کشورهای دیگر از این مالیات برای هنر به عنوان ابزاری برای جهت دهی و کنترل درست مسیر فیلم و سینما استفاده می‌کنند جالب اینکه مالیات بر هنرمندان در کمیسیون تلفیق مجلس رد می شود، مالیات بر هنری که مانع پولشویی می شود الان بستری شده برای پولشویی به خصوص در حوزه سینما افرادی مانند بابک زنجانی، محمد امامی، احسان دلاویز و هادی رضوی از طریق همین بستر سینما به پولشویی پرداختند، جالب است.

 

در بودجه ۹۹ به حذف معافیت مالیاتی هنرمندان و مناطق آزاد اشاره شده بود که با دستور مستقیم آقای نوبخت این قضیه لغو شد و گفتند هنرمندان ١٠٠ % دارای معاف مالیاتی هستند، هنرمندان یا سلبریتی هایی که با قهر کردن، تهدید به کار نکردن و قیام کردن همیشه طبل ضد انقلابی خود را کوبیده اند.

 

مورد دیگر مالیات بر مدارس غیرانتفاعی، ناشران و مراکز کنکور است، در تهران برخی مدارس غیر انتفاعی سالانه ۱۰۰ میلیون تومان جهت سفرهای خارجی از دانش‌آموزان پول دریافت می‌کند و هیچ مالیاتی هم نمی دهند، موسسات کنکوری که سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند و هیج مالیاتی هم نمی‌دهند.

 

معافیت مالیاتی در سودهای کلان سپرده‌های بانکی ثروتمندان مورد بعدی است، سال ۶۸ با هدف حمایت از صنعت بانکداری به جذب منابع و افزایش پس انداز مالی و هدایت به بخش‌های مولد سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف شد، ۳۱ سال از این قانون میگذرد و بانک پر رونق شده و بانک‌ها سوداگرانه در بخش‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری می‌کنند ولی هنوز این قانون حذف نشده است و سودهای کلان به این سپرده های کلان مدت‌دار باعث افزایش نقدینگی کشور شده و کوچکترین جابجایی باعث به‌هم‌ ریختگی اقتصاد کشور می شود و ۸۰ درصد نقدینگی کل کشور متعلق به دو نیم درصد مردم یا همان جمعیت ۳۰۰ هزار نفری است.

 

معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد که به جای اینکه سکوی صادرات باشند سکوی واردات کالاهای لوکس و درگاه قاچاق شده اند و با ورود  ماشین های لوکس وارداتی مانند پورشه و لندکروز بدون تعرفه، خودرو وارد می کنند و سوار می‌شوند و معاف مالیاتی هم هستند.

 

معافیت مالیاتی بر درآمدهای ناشی از فضای مجازی مورد بعدی است مانند شاخ های اینستاگرام که برای یک تبلیغ ساخت یک کلیپ بین ٣ تا ۲۰ میلیون درآمد کسب می کند و یا برای تبلیغ در استوری ۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون درآمد کسب می کند، این ها نیاز به مصوبه مجلس و همراهی امور مالیاتی و وزارت ارتباطات دارد.

 

مالیات بعدی بر عایدی سرمایه شامل املاک، زمین و بورس است، مالیات بر دارایی های لوکس مانند کسانی که مغازه دخانیات در همین تهران دارند و با فروش سیگار با روکش طلا که از طریق قاچاق هم وارد کرده‌اند مالیاتی نمی‌دهد، در حالی که بر گوجه فرنگی و مواد مصرفی ۹ درصد مالیات وضع شده است.

 

  نتیجه  : دولت باید به طور جدی جهت کسب درآمد به مالیات و سپس رونق تولید بپردازد و مالیات بر واردات باشد و مالیات بر ثروت و درآمد و ثروت مندان بسته شود نه بر ارزش افزوده، مواد مصرفی و کالا و خدمات که در واقع باعث ضرر به طبقه متوسط و ضعیف می‌شود و باعث ضرر به تولید کننده می شود و ما نیاز به اصلاح ساختاری داریم.

 

گزارش از سید مصطفی موسوی

انتهای پیام/

زمان انتشار: پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۰:۰۰

شناسه خبر: 91506

مطالب مرتبط :
محنت فر

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران:

پرداخت یارانه سوم قانونمند شود/ طرح دریافت مالیات بر خرید و فروش سکه و ارز در کشور عملیاتی شود

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران، گفت: دولت بخشی از منابع تامین یارانه را می‌تواند از مالیات بر خرید و فروش ارز مالیات بر خانه‌های خالی و امثال آن تامین کند.

مالیات اسلامی

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری:

عدالت مالیاتی فصل مهمی از عدالت اجتماعی

اخذ مالیات از افراد می تواند سدی در برابر فساد و سبب توزیع عادلانه ثروت در کشور شود بطوریکه امیر المومنین برای اسب ها نیز مالیات می بست اما باید از آفت هایی مانند تبعیض در اخذ مالیات خودداری کرد

دولت دوازدهم

دفترچه قسط بزرگ دولت

دولت فعلی یک دفترچه قسط بزرگ به اندازه تمام کسری بودجه و برداشت از صندوق توسعه ملی، اوراق مشارکت و تن خواه برای دولت بعد به ارث گذاشته است.

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب