مصاحبه خیابانی بیمه و کرونا ۲

مصاحبه خیابانی بیمه و کرونا 2

محل مصاحبه جلوی دفاتر بیمه

  1. بیمار شما در منزل بستری شده یا در بیمارستان؟ خوب شده یا هنوز بستری است؟
  2. تا امروز چقدر برای بیمارتان هزینه کردید؟
  3. نسخه بیمارتان را در دفترچه نوشته‌اند یا آزاد؟
  4. چندمین بار است که به دفتر بیمه آمده‌اید؟ (یا چند وقت است که به اینجا می‌آیید؟)
  5. بیمه پرونده بیمار شما را قبول کرده یا نه؟ (اگر قبول نمی‌کند چرا قبول نمی‌کند؟ حرف حسابشان چیست؟)
  6. (اگر قبول کرده) تمام هزینه‌ها را قبول کردند؟ (اگر نه) چقدرش را قبول کردند؟ حرف حسابشان چیست؟
  7. این فیلم رو ببینید: (https://b2n.ir/745961) نظرتان چیست؟

زمان انتشار: شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۹:۴۱

شناسه خبر: 92302

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب