توسط دانشمندان علوم اعصاب دانشگاه کالیفرنیا میسر شد؛

کنترل عمدی پیامرسان مغز

دانشمندان علوم اعصاب در پژوهشی نشان دادند موش ها می توانند برای دریافت پاداش، تکانه و پالس های دوپامین را به طور عمدی دستکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری؛ پیامرسان‌های عصبی (Neurotransmitter) به مواد شیمیایی ویژه‌ای گفته می‌شود که در بدن تولید می‌شوند و پیام‌های عصبی را با گذشتن از فضای سیناپس از یک سلول عصبی یا نورون به سلول هدف می‌رسانند. این مواد در پایانه عصبی در وزیکول‌هایی جمع‌آوری و نگهداری می‌شوند و هنگامی که نورون برانگیخته می‌شود از غشای سلول به درون فضای سیناپسی رها می‌شوند و به سلول هدف که در نزدیکی نورون شلیک کننده است می‌رسند. برخی از این پیامرسان‎‌ها تحریکی هستند و سلول هدف را برمی‌انگیزانند ولی برخی دیگر مهاری هستند و سلول هدف را مهار می‌کنند و فعالیت آن کاهش می‌دهند. گلوتامات مهم‌ترین پیامرسان تحریکی و گابا مهم‌ترین پیامرسان مهاری مغز است.

نحوه کار انتقال دهنده های عصبی

به نقل از موسسه سلامت مغز دانا؛ میلیاردها مولکول انتقال دهنده عصبی به طور مداوم برای حفظ عملکرد مغز ما کار می کنند، همه چیز را از تنفس گرفته تا ضربان قلب و سطح یادگیری و تمرکز ما را کنترل می کند. برای اینکه نورون ها بتوانند پیام هایی را در سراسر بدن ارسال کنند، باید بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند تا سیگنال ها را منتقل کنند. با این حال، نورون ها به سادگی به یکدیگر متصل نیستند. در انتهای هر نورون شکاف ریزی به نام سیناپس وجود دارد و برای برقراری ارتباط با سلول بعدی، به برقراری سیگنال نیاز دارد تا بتواند از این فضای کوچک عبور کند. این امر از طریق فرآیندی معروف به انتقال عصبی رخ می دهد. در تصویر زیر سیناپس نمایش داده شده است.