بازی دولت در زمین بچه ها/ فناوری برای نجات دریاچه رو به مرگ/ فناوری عامل بیماری
ده هزار میلیارد ریال نتیجه نداد
نقشه جامع علمی کشور
رویایی که نیمه تمام ماند
نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهری
مطالعه تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه ها و نگاره های دوره صفویه
گونه شناسی هندسی فرم ستونهای سنگی در بناهای عمومی ایرانی پس از اسلام
طبیعت در قاب هنر کندوکاوی در ارج‌شناسی زیبایی‌شناسانه طبیعت بر حسب هنر
بنیاد مابعدالطبیعی پیدایش فن پرسپکتیو خطی در نقاشی رنسانس
بررسی مفهوم هنر به منزله بازنمایی نزد هانس گئورگ گادامر
اسطوره و ابرقهرمان سازی سینمایی مدرن از منظر مطالعات فرهنگی
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شکاف از پیش موجود بر گسترش شکافت هیدرولیکی
آیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در شهر تبریز برگزار شد
ده هزار میلیارد ریال نتیجه نداد
رویایی که نیمه تمام ماند
نشریه علمی پژوهشی دانشکده امنیت ملی
عملیات جمینگ در شبکه‌های هوشمند
روش‌های حفظ حریم خصوصی در انتشار داده‌ها
حفاظت از حریم مکانی گروهی در خدمات مبتنی بر مکان و چالش‌های موجود
حملات مکعبی، خطای تفاضلی و ساختارهای خطی بر روی تابع کچک
تازه های علم و تکنولوژی
تازه های علم و فناوری ایران و جهان
نمایشگاه خودرو مشهد ضعیف تر از پارسال به اتمام رسید؛ آداب نمایشگاه داری بین المللی چگونه است؟
دولت بدهی پنج هزار میلیاردی خود به مدارس استان یزد را پرداخت کند
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شکاف از پیش موجود بر گسترش شکافت هیدرولیکی
مدل بهینه سازی شبکه انتقال گاز طبیعی
بهبود خواص نفت سنگین در سامانه کاویتاسیون هیدرودینامیک
بررسی لایه های زغالی درون ماسه سنگ های گازی
انتشار جدیدترین فهرست مجلات نامعتبر و جعلی علوم پزشکی
نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهری
مطالعه تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه ها و نگاره های دوره صفویه
گونه شناسی هندسی فرم ستونهای سنگی در بناهای عمومی ایرانی پس از اسلام
طبیعت در قاب هنر کندوکاوی در ارج‌شناسی زیبایی‌شناسانه طبیعت بر حسب هنر
بنیاد مابعدالطبیعی پیدایش فن پرسپکتیو خطی در نقاشی رنسانس
بررسی مفهوم هنر به منزله بازنمایی نزد هانس گئورگ گادامر
اسطوره و ابرقهرمان سازی سینمایی مدرن از منظر مطالعات فرهنگی
راه اندازی پایگاه علمی بسیج در شهرستان میانه
فرمانده سپاه عاشورا: اساتید دانشگاه ها سرداران کشور برای هدایت افسران و سربازان جنگ نرم هستند
بازی دولت در زمین بچه ها/ فناوری برای نجات دریاچه رو به مرگ/ فناوری عامل بیماری
نقشه جامع علمی کشور
بررسی روند تکاملی حریم خصوصی و امنیت در سامانه‌های مدیریت هویت