پیش خوان اخبار

به مناسب هفته بسیج و پژوهش

پرتال علمی ،پژوهشی فناوری البرز راه اندازی شد.

پرتال علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز به همت متخصصان IT سازمان علمی، پژوهشی استان البرز راه اندازی شد.

به مناسبت هفته بسیج و پژوهش در البرز

نشست علمی خانه نخبگان بسیج برگزار شد.

نشست علمی خانه نخبگان بسیج استان البرز با حضور کارگروه های تخصصی نخبگان بسیجی در هفته بسیج و پژوهش توسط سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری البرز برگزار شد.

احداث نخستین شهر سلولی کشور به وسعت ۶۰ هکتار در دانشگاه خوارزمی پردیس کرج

مسئول راه اندازی نخستین شهر سلولی کشور از راه اندازی اولین شهر سلولی کشور با وسعت ۶۰ هکتار در دانشگاه خوارزمی پردیس کرج خبر داد.

چند رسانه ای